Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 18/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 18/01/2021 13:53:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΓΝΟΡΓΦ-Ε5Μ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 18/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 18/01/2021 12:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΡΓΟΡΓΦ-Ι05
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 18/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 18/01/2021 11:59:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64Ξ9ΟΡΓΦ-5Ε3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 18/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ημ/νια: 18/01/2021 11:27:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ38ΟΡΓΦ-ΔΔΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 18/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 18/01/2021 11:25:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΚ7ΟΡΓΦ-1Ψ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 18/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2021 11:23:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ7ΡΟΡΓΦ-6ΨΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 18/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Ημ/νια: 18/01/2021 11:21:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΕΟΟΡΓΦ-Φ6Η
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 18/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Ημ/νια: 18/01/2021 11:20:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΥΖΟΡΓΦ-3ΜΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚ.&ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 18/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚ.&ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2021 11:18:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΔΨΟΡΓΦ-ΝΤ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 18/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Ημ/νια: 18/01/2021 11:16:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΜΘΟΡΓΦ-ΟΘΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 15/01/2021 14:00:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΝΟΟΡΓΦ-36Ι
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ&ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ&ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Ημ/νια: 15/01/2021 13:57:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΔΑΟΡΓΦ-87Ξ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Ημ/νια: 15/01/2021 13:53:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΞ3ΟΡΓΦ-ΛΤΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ
Ημ/νια: 15/01/2021 13:18:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ3ΜΟΡΓΦ-ΔΙΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠ&Δ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠ&Δ
Ημ/νια: 15/01/2021 13:15:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΨΛΟΡΓΦ-ΡΚ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Ημ/νια: 15/01/2021 12:57:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΝ8ΟΡΓΦ-7ΚΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 15/01/2021 12:41:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΥΠΟΡΓΦ-ΧΟ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ
Ημ/νια: 15/01/2021 12:40:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΓΞΟΡΓΦ-66Χ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 15/01/2021 12:36:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΜΛΟΡΓΦ-47Α
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 15/01/2021 12:01:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΦΠΟΡΓΦ-ΞΑΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή της Μαγνησίας από 9:30πμ έως 12:00μμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Δευτέρα 21-12-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Αφανού από 11:00 πμ έως 13:00 μμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα 26-11-2020 θα γίνει διακοπή νερού στις εργατικές κατοικίες Ν. Μαγνησίας, στις 12:00 μέχρι τις 13:30 λόγω έκτακτης βλάβης αγωγού.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 26-11-2020 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 15:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Δαμασκηνού - Βελουχιώτη - Λεωφ. Δημοκρατ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 20-11-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Νέας Ιωνίας μεταξύ των οδών Υψηλάντου, Σάμου, Βλαχογιάννη και Κάλβου από 11:30 έ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 19-11-2020, λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Ξενοφώντος, Αργοναυτών και Θέτιδος. Υπολογίζεται η επαναφορά της υδροδότησης...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 19-11-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:30 έως 13:30 στις οδούς: - Καρπενησίου - Αβέρωφ από Μ. Μπότσαρη έως Βενιζέλου - Μ. Μπότ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 12-11-2020, λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Παγκρατίου μεταξύ των οδών Ναυπάκτου, Φραντζή, Θυμάτων Εμφυλίου Πολέμου από...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 11-11-2020 και ώρα 15:00, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού επί της οδού Όθωνος από την οδό Χατζίσκου έως την Αμαλίας.Υπολογίζεται επαναφορά της υδρο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 16-9-2020 λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Γεννηματά από την οδό Παπαβασιλείου έως το εφετείο. Υπολογίζεται επαναφορά της υδροδότηση...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4205

Έχουν ολοκληρωθεί: 4104

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2456 εργασίες)