Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2019 12:18:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΩΞΟΡΓΦ-Ο5Ο
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2019 12:14:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω2ΨΟΡΓΦ-ΔΣΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 18/01/2019 11:47:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 783ΦΟΡΓΦ-91Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 18/01/2019 11:42:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΥΤΟΡΓΦ-ΘΦΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 18/01/2019 11:33:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΝΙΟΡΓΦ-60Ν
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ημ/νια: 18/01/2019 11:25:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΧΝΟΡΓΦ-ΩΔ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΥΧΝΙΑ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΥΧΝΙΑ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
Ημ/νια: 18/01/2019 11:17:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΨΨΟΡΓΦ-6ΗΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ.ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡ.&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΒΛΑΒΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ.ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡ.&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΒΛΑΒΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ
Ημ/νια: 18/01/2019 11:12:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ42ΠΟΡΓΦ-Γ93
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΛΥΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΛΥΟΣ
Ημ/νια: 18/01/2019 11:03:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ743ΟΡΓΦ-4ΕΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2019 10:58:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΗΚΟΡΓΦ-ΟΗ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός του Δήμου Λαμιέων

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 17/01/2019 - 23:00
Θέμα: Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός του Δήμου Λαμιέων
Ημ/νια: 17/01/2019 12:02:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΙΝΟΡΓΦ-ΓΘΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 16/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2019 10:15:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΗΑΟΡΓΦ-ΡΤΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 16/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2019 10:13:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΙΟΟΡΓΦ-03Ι
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 16/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2019 10:06:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΒΠΟΡΓΦ-ΙΑΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 16/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2019 10:04:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΒΦΟΡΓΦ-5ΘΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 16/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2019 10:02:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΛ3ΟΡΓΦ-9ΔΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 16/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2019 10:00:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ2ΙΟΡΓΦ-ΚΔΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 16/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2019 09:58:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 75ΦΗΟΡΓΦ-Β0Β
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 16/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2019 09:36:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΛΩΟΡΓΦ-ΧΘΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 16/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ημ/νια: 16/01/2019 09:36:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΛΞΟΡΓΦ-ΙΘΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 2-1-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:00 στην περιοχή Γαλανέικα μεταξύ των οδών Φίτσιου, Γαλανού, Αλύτρωτων Πατρίδων, Πα...

Έργα 9 εκατομμυρίων ευρώ από τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμί...

27/12/2018             Η  Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας συνεχίζοντας τις επιτυχημένες προσπάθειες για εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων που βελτιώνουν το περιβάλλον και την ποιότ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 22-11-2018 λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:30 στην οδό Παπασιοπούλου (Δυτικό Τμήμα), από οδό Ύδρας έως οδό Σίφνου και σε τμήμα τη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 1-11-2018 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 09:00 έως 15:00 στην οδό Αριστοτέλους, στην Πλατεία Λαού, σε τμήμα της οδού Χ. Τρικούπη και στ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 17-10-2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην οδό Όθωνος από Αμαλίας έως Αγ. Νικολάου από ώρα 9:00 έως ώρα 14:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 24/9/2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στις 9:00 - 12:00 στο τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου από Βαρδουσίων έως Λυσικράτους και στις καθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αποκατάστασης χθεσινής βλάβης αγωγού, σήμερα Παρασκευή 21/9/2018 θα επαναληφθεί η διακοπή υδροδότησης από 9:30 έως 14:30 στην οδό Μακροπούλου, από Σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Πέμπτη 20/9/2018 Λόγω βλάβης αγωγού, έχει γίνει διακοπή νερού στην οδό Μακροπούλου από την οδό Σκληβανιώτου μέχρι την οδό Παπαλουκά. Η αποκατάσταση της βλάβ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 19/9/2018 θα γίνει διακοπή νερού από ώρα  10:00 έως ώρα 14:00 στην μεσαία ζώνη του οικισμού Νέας Πολιτείας (πρώην οικισμός ΑΟΣΔΥ) μεταξύ των οδών Περ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 18/9/2018 θα γίνει διακοπή νερού από 11:00 έως 14:00 στις οδούς Βουρτσελά, Πρεβέζης, Άρτης, Καλαβρύτων, Διδυμοτείχου (συνοικίαας Παγκρατίου) λόγω βλάβη...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4020

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)