Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την : «Προμήθεια δίκυκλης μοτοσυκλέτας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/09/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την : «Προμήθεια δίκυκλης μοτοσυκλέτας».
Ημ/νια: 27/09/2018 09:50:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΧΤΟΡΓΦ-ΣΣΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την : «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/09/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την : «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»
Ημ/νια: 27/09/2018 09:48:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΖΥΟΡΓΦ-ΣΦΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή έργων περιβάλλοντος χώρου νέου κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ.» με ανάδοχο την : «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.»

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/09/2018 - 23:00
Θέμα: Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή έργων περιβάλλοντος χώρου νέου κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ.» με ανάδοχο την : «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.»
Ημ/νια: 27/09/2018 09:46:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΒ5ΟΡΓΦ-ΒΜΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/09/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.
Ημ/νια: 27/09/2018 09:43:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 613ΦΟΡΓΦ-0ΗΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Επέκταση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στη Λαμία» του αναδόχου Παναγιώτη Γώγου Ε.Δ.Ε. (Τακτοποιητικός).

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/09/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Επέκταση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στη Λαμία» του αναδόχου Παναγιώτη Γώγου Ε.Δ.Ε. (Τακτοποιητικός).
Ημ/νια: 27/09/2018 09:40:34
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΦΝΟΡΓΦ-Φ51
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών : «Παροχή υπηρεσιών χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων – φορτηγών με οδηγό χειριστή».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/09/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών : «Παροχή υπηρεσιών χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων – φορτηγών με οδηγό χειριστή».
Ημ/νια: 27/09/2018 09:38:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΕΡΟΡΓΦ-1ΨΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού για την : «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού PLC προς αντικατάσταση λόγω βλαβών».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/09/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού για την : «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού PLC προς αντικατάσταση λόγω βλαβών».
Ημ/νια: 27/09/2018 09:35:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 736ΣΟΡΓΦ-27Η
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών και τεχνικών προδιαγραφών για την : «Προμήθεια μελάνια γνήσια- μελάνια αναγομωμένα-γραφική ύλη-ξηρογραφικό χαρτί-φάκελοι-λογαριασμοί-έντυπα».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 27/09/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών και τεχνικών προδιαγραφών για την : «Προμήθεια μελάνια γνήσια- μελάνια αναγομωμένα-γραφική ύλη-ξηρογραφικό χαρτί-φάκελοι-λογαριασμοί-έντυπα».
Ημ/νια: 27/09/2018 09:32:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΟΓΟΡΓΦ-ΔΒ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής αφανών εργασιών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/09/2018 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής αφανών εργασιών.
Ημ/νια: 26/09/2018 10:35:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω406ΟΡΓΦ-80Α
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιβλέποντα έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/09/2018 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιβλέποντα έργου.
Ημ/νια: 26/09/2018 10:16:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 78Ζ7ΟΡΓΦ-ΓΨ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/09/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ημ/νια: 26/09/2018 09:49:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Μ3ΟΡΓΦ-2ΑΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/09/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 26/09/2018 09:39:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΛΑΟΡΓΦ-3ΔΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/09/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 26/09/2018 08:52:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΛΩΟΡΓΦ-ΣΓΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εντολή εκτός έδρας.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 26/09/2018 - 23:00
Θέμα: Εντολή εκτός έδρας.
Ημ/νια: 26/09/2018 07:25:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΡΚΟΡΓΦ-ΝΡΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης για την κατασκευή των έργων της πράξης : «Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων Ε.Ε.Λ. Λαμίας – Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Αγωγός Μεταφοράς Φραντζή».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 24/09/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης για την κατασκευή των έργων της πράξης : «Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων Ε.Ε.Λ. Λαμίας – Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Αγωγός Μεταφοράς Φραντζή».
Ημ/νια: 24/09/2018 14:54:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Β77ΟΡΓΦ-2ΗΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και αγωγός μεταφοράς Φραντζή».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 24/09/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και αγωγός μεταφοράς Φραντζή».
Ημ/νια: 24/09/2018 14:51:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 682ΑΟΡΓΦ-Ξ6Η
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου : «Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 24/09/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου : «Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λαμίας».
Ημ/νια: 24/09/2018 14:46:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΡΩΟΡΓΦ-ΕΛΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 24/09/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ
Ημ/νια: 24/09/2018 14:07:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΞΦΟΡΓΦ-Σ5Υ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 24/09/2018 - 23:00
Θέμα: ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 24/09/2018 13:56:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7845ΟΡΓΦ-565
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΛΥΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 24/09/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΛΥΟΣ
Ημ/νια: 24/09/2018 13:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω60ΨΟΡΓΦ-ΜΔ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Προκήρυξη για Υδρόμετρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια : « Υδρόμετρα » προϋπολογισμού 58.745,00 € πλέον Φ.Π.Α. 14.098,80 € σύνολ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 17-10-2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην οδό Όθωνος από Αμαλίας έως Αγ. Νικολάου από ώρα 9:00 έως ώρα 14:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 24/9/2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στις 9:00 - 12:00 στο τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου από Βαρδουσίων έως Λυσικράτους και στις καθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αποκατάστασης χθεσινής βλάβης αγωγού, σήμερα Παρασκευή 21/9/2018 θα επαναληφθεί η διακοπή υδροδότησης από 9:30 έως 14:30 στην οδό Μακροπούλου, από Σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Πέμπτη 20/9/2018 Λόγω βλάβης αγωγού, έχει γίνει διακοπή νερού στην οδό Μακροπούλου από την οδό Σκληβανιώτου μέχρι την οδό Παπαλουκά. Η αποκατάσταση της βλάβ...

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια εργαλείων

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4017

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)