Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 31/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 31/01/2019 09:57:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΤΒΟΡΓΦ-Ρ60
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 31/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 31/01/2019 09:55:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Υ4ΟΡΓΦ-ΩΔΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 31/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 31/01/2019 09:37:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΥΤΟΡΓΦ-ΙΙΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 30/01/2019 13:54:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ6ΥΟΡΓΦ-8ΝΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού και ανάθεση για την υπηρεσία με θέμα : «Παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού Τ.Ε. στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης και οικοδομικών».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού και ανάθεση για την υπηρεσία με θέμα : «Παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού Τ.Ε. στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης και οικοδομικών».
Ημ/νια: 30/01/2019 10:44:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Β1ΔΟΡΓΦ-Θ4Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την : «Προμήθεια Αδρανών υλικών».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την : «Προμήθεια Αδρανών υλικών».
Ημ/νια: 30/01/2019 09:47:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ4ΠΟΡΓΦ-ΡΚΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τρόπου ανάθεσης για την υπηρεσία με θέμα : «Καθαρισμός κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και Βιολογικού».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τρόπου ανάθεσης για την υπηρεσία με θέμα : «Καθαρισμός κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και Βιολογικού».
Ημ/νια: 30/01/2019 09:44:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΥΥΟΡΓΦ-9ΜΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού για εργασίες : «Συντήρησης – καθαρισμού περιβάλλοντα χώρου κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού για εργασίες : «Συντήρησης – καθαρισμού περιβάλλοντα χώρου κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».
Ημ/νια: 30/01/2019 09:41:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΓΨΟΡΓΦ-Ξ9Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Λειτουργία και συντήρηση Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ. ) Λειανοκλαδίου – Υπάτης».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Λειτουργία και συντήρηση Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ. ) Λειανοκλαδίου – Υπάτης».
Ημ/νια: 30/01/2019 09:38:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΝ8ΟΡΓΦ-ΖΨ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση Συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση Συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».
Ημ/νια: 30/01/2019 09:34:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΘΛΟΡΓΦ-47Φ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Καθορισμός διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ορισμός επιτροπής

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/01/2019 - 23:00
Θέμα: Καθορισμός διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ορισμός επιτροπής
Ημ/νια: 30/01/2019 09:32:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΗΧΟΡΓΦ-ΝΓ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εντολή εκτός έδρας

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/01/2019 - 23:00
Θέμα: Εντολή εκτός έδρας
Ημ/νια: 30/01/2019 08:41:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Ο5ΟΡΓΦ-Υ7Ξ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 29/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 29/01/2019 14:25:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΕΓΟΡΓΦ-93Η
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για να παραστούν ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την εκδίκαση των με αριθ. ΑΒΕΜ:ΕΦ 1603/16-5-2018 και ΑΒΕΜ: ΕΦ 1604/16-5-2018 εφέσεων.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 29/01/2019 - 23:00
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για να παραστούν ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την εκδίκαση των με αριθ. ΑΒΕΜ:ΕΦ 1603/16-5-2018 και ΑΒΕΜ: ΕΦ 1604/16-5-2018 εφέσεων.
Ημ/νια: 29/01/2019 14:25:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ7ΩΟΡΓΦ-ΨΧΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 29/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών
Ημ/νια: 29/01/2019 14:17:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΥΒΟΡΓΦ-2Λ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών για τα έργα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για το έτος 2019.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 29/01/2019 - 23:00
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών για τα έργα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για το έτος 2019.
Ημ/νια: 29/01/2019 12:57:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ3ΠΟΡΓΦ-ΡΓ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού και ανάθεση για την εκτέλεση υπηρεσίας με θέμα: «Υπηρεσία Υποστήριξης Τ.Υ. στην Επίβλεψη Έργων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 29/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού και ανάθεση για την εκτέλεση υπηρεσίας με θέμα: «Υπηρεσία Υποστήριξης Τ.Υ. στην Επίβλεψη Έργων».
Ημ/νια: 29/01/2019 12:40:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΙΣΟΡΓΦ-Σ2Ο
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού και ανάθεση για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης σχεδιασμού περιβαλλοντικής προσαρμογής εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 29/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού και ανάθεση για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης σχεδιασμού περιβαλλοντικής προσαρμογής εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης».
Ημ/νια: 29/01/2019 12:39:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Ο3ΟΡΓΦ-37Ο
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στη Λαμία» του αναδόχου Παναγιώτη Γώγου, Ε.Δ.Ε.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 29/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στη Λαμία» του αναδόχου Παναγιώτη Γώγου, Ε.Δ.Ε.
Ημ/νια: 29/01/2019 12:36:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΠΡΟΡΓΦ-8ΧΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ασφάλιση αυτοκινήτων - μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 29/01/2019 - 23:00
Θέμα: Ασφάλιση αυτοκινήτων - μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων
Ημ/νια: 29/01/2019 12:19:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΥ2ΟΡΓΦ-4ΘΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 21-2-2019 θα γίνει διακοπή νερού σε όλη την τοπική κοινότητα Ζακέικων από 9:00 έως 13:00 λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 14-2-2019, λόγω αλλαγής βάννας θα γίνει διακοπή νερού στις 10:00 έως 13:00 σην οδό Σίφνου και σε τμήματα των οδών: Καρπάθου (από Κέρκυρας έως Κεγαλλην...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 2-1-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:00 στην περιοχή Γαλανέικα μεταξύ των οδών Φίτσιου, Γαλανού, Αλύτρωτων Πατρίδων, Πα...

Έργα 9 εκατομμυρίων ευρώ από τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμί...

27/12/2018             Η  Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας συνεχίζοντας τις επιτυχημένες προσπάθειες για εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων που βελτιώνουν το περιβάλλον και την ποιότ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 22-11-2018 λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:30 στην οδό Παπασιοπούλου (Δυτικό Τμήμα), από οδό Ύδρας έως οδό Σίφνου και σε τμήμα τη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 1-11-2018 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 09:00 έως 15:00 στην οδό Αριστοτέλους, στην Πλατεία Λαού, σε τμήμα της οδού Χ. Τρικούπη και στ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 17-10-2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην οδό Όθωνος από Αμαλίας έως Αγ. Νικολάου από ώρα 9:00 έως ώρα 14:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 24/9/2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στις 9:00 - 12:00 στο τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου από Βαρδουσίων έως Λυσικράτους και στις καθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αποκατάστασης χθεσινής βλάβης αγωγού, σήμερα Παρασκευή 21/9/2018 θα επαναληφθεί η διακοπή υδροδότησης από 9:30 έως 14:30 στην οδό Μακροπούλου, από Σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Πέμπτη 20/9/2018 Λόγω βλάβης αγωγού, έχει γίνει διακοπή νερού στην οδό Μακροπούλου από την οδό Σκληβανιώτου μέχρι την οδό Παπαλουκά. Η αποκατάσταση της βλάβ...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4021

Έχουν ολοκληρωθεί: 4009

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)