Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2018 09:42:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒ5ΕΟΡΓΦ-Ε2Π
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2018 09:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΟ7ΟΡΓΦ-ΜΑΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2018 09:40:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΗΖΟΡΓΦ-Θ15
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 30/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2018 09:39:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΣΖΧΟΡΓΦ-6Β1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 29/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 29/05/2018 14:10:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΚΞΟΡΓΦ-0ΚΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2018 15:10:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΚΔΟΡΓΦ-ΔΞΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2018 15:06:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΖ8ΟΡΓΦ-Θ4Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 25/05/2018 15:01:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ47ΜΟΡΓΦ-ΥΩΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ)

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ)
Ημ/νια: 25/05/2018 14:59:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω50ΒΟΡΓΦ-ΓΨΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 25/05/2018 14:56:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΓΠΟΡΓΦ-ΡΕΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2018 14:53:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΙΘΟΡΓΦ-Ε0Φ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2018 14:45:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΩΒΟΡΓΦ-256
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-Η/Μ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-Η/Μ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 25/05/2018 14:43:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΠ2ΟΡΓΦ-Π6Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2018 14:40:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΦ6ΟΡΓΦ-ΥΒΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2018 14:34:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΦΙΟΡΓΦ-ΠΝΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 24/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2018 14:42:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97Β6ΟΡΓΦ-ΠΦΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΡΟΔΩΝ) ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 24/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΡΟΔΩΝ) ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 24/05/2018 14:33:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΡΤΟΡΓΦ-ΜΒ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 24/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ημ/νια: 24/05/2018 13:19:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΒ8ΟΡΓΦ-Δ0Ι
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εντολή εκτός έδρας.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 24/05/2018 - 23:00
Θέμα: Εντολή εκτός έδρας.
Ημ/νια: 24/05/2018 13:09:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΜΓΟΡΓΦ-0ΟΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εντολή εκτός έδρας

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 24/05/2018 - 23:00
Θέμα: Εντολή εκτός έδρας
Ημ/νια: 24/05/2018 11:24:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ7ΒΟΡΓΦ-ΟΥΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Προμήθεια Οικοδομικών υλικών

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 59.585,60 € πλέον Φ.Π.Α. 14.300,54 € σύνολο 73.886,14 €....

Προμήθεια Οικοδομικών υλικών

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 59.585,60 € πλέον Φ.Π.Α. 14.300,54 € σύνολο 73.886,14 €....

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου» προϋπολογισμού 38.590,00 € πλέον 9.261,60 € για Φ.Π.Α σύνολο 47.851,...

Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την : «Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας» προϋπολογισμού 41.700,00 € πλέον Φ.Π.Α...

Λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επε...

Αναρτάται προκήρυξη στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λαμίας.Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, 9/5/2018 θα γίνει διακοπή νερού από ώρα 10:00 πμ έως ώρα 11:00 πμ στην οδό Τυμφρηστού και παρόδους, από την οδό Κοκκαλάκη έως την οδό Κοραή και σε τμήματα τ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 2/5/2018 θα γίνει διακοπή νερού σε τμήμα των εργατικών κατοικιών στα Γαλανέικα από 09:30 με 11:00 λόγω βλάβης.

ΜΠΕΤΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια : « Μπετά - Ασφαλτικά » προϋπολογισμού 43.720,00 € πλέον Φ.Π.Α. 10.492,80 € σύνολο 54.212,80...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4012

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)