Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2019 11:52:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ4ΘΟΡΓΦ-ΑΑΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.;ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.;ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 05/04/2019 11:46:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69Λ8ΟΡΓΦ-Π4Μ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 05/04/2019 10:52:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΔ4ΟΡΓΦ-ΩΜΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2019 09:51:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΨΤΟΡΓΦ-ΜΒΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ημ/νια: 05/04/2019 09:43:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΑΜΟΡΓΦ-4ΧΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Μικρά επείγοντα έργα Δ.Ε. Καποδίστρια».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/04/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Μικρά επείγοντα έργα Δ.Ε. Καποδίστρια».
Ημ/νια: 05/04/2019 09:24:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΔΩΟΡΓΦ-Ω6Ι
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2019 08:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε3ΚΟΡΓΦ-4ΦΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εντολή εκτός έδρας.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/04/2019 - 23:00
Θέμα: Εντολή εκτός έδρας.
Ημ/νια: 04/04/2019 14:30:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α7ΦΟΡΓΦ-972
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 04/04/2019 14:01:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΟ8ΟΡΓΦ-3ΝΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Επείγουσα εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύων ».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/04/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Επείγουσα εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύων ».
Ημ/νια: 04/04/2019 14:00:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΛΨΟΡΓΦ-9Γ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Μικρά οικοδομικά έργα».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/04/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Μικρά οικοδομικά έργα».
Ημ/νια: 04/04/2019 13:52:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ77ΟΡΓΦ-Α6Ω
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Υποστηρικτικές εργασίες λειτουργίας βυτιοφόρου αποφρακτικού οχήματος εντός ορίων Δ.Κ. Καποδίστρια».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/04/2019 - 23:00
Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Υποστηρικτικές εργασίες λειτουργίας βυτιοφόρου αποφρακτικού οχήματος εντός ορίων Δ.Κ. Καποδίστρια».
Ημ/νια: 04/04/2019 13:37:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ42ΣΟΡΓΦ-07Η
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας : «Καθαρισμός τάφρων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/04/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας : «Καθαρισμός τάφρων».
Ημ/νια: 04/04/2019 13:35:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΔΠΟΡΓΦ-1ΒΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 04/04/2019 13:08:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒ5ΕΟΡΓΦ-ΠΙΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 04/04/2019 13:05:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΘΕΟΡΓΦ-0ΛΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 04/04/2019 13:03:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΝΒΟΡΓΦ-ΑΘΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 04/04/2019 13:01:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν8ΝΟΡΓΦ-ΧΚΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 03/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 03/04/2019 14:28:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΕΩΟΡΓΦ-ΩΩ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 03/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 03/04/2019 13:54:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΣ9ΟΡΓΦ-34Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 03/04/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 03/04/2019 13:45:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΚ6ΟΡΓΦ-ΙΟΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Δαμασκηνού - Μάνου Κατράκη - Λεωφ. Δημοκρατίας - Βελουχιώτη.  Συνεργεία της ΔΕΥΑ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή Καλυβιων μεταξύ των οδών 25Μαρτίου Λ.Ακρίτα και Βάρναλη. συνεργεία της ΔΕΥΑΛ επισκευαζουν την βλάβη. ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 17-4-2019 θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών : Μητροπολίτου Δαμασκηνού - Μάνου Κατράκη - Λεωφ. Δημοκρατίας - Βελ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης ύδρευσης στην οδό Ναυπάκτου και πτώσης πίεσης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή Άμπλιανης-Παγκρατίου. Ήδη τα συνεργεία της ΔΕΥΑΛ επεμβαίνουν για την α...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 2-4-2019 θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 14:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Αγράφων-Γιαννιτσιώτη-Ταυγέτου-Φιλίας, λόγω σύνδεσης νέου αγωγού....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Πέμτπη 21/03/2019 θα γίνει διακοπή ωερού στις 9:00 έως 14:00 στα οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλεται από τις οδούς Αγράφων, Φιλίας, Ταϋγέτου και Γιαννιτσιώτ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Πέμτπη 21/03/2019 θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοινότητα Ζακέικων από 9:00 έως 15:00 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 20-3-2019 θα γίνει διακοπή νερού στην Τοπική Κοινότητα Καρυάς-Υπάτης από 9:00 έως 16:00, λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου Καναλ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 21-2-2019 θα γίνει διακοπή νερού σε όλη την τοπική κοινότητα Ζακέικων από 9:00 έως 13:00 λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 14-2-2019, λόγω αλλαγής βάννας θα γίνει διακοπή νερού στις 10:00 έως 13:00 σην οδό Σίφνου και σε τμήματα των οδών: Καρπάθου (από Κέρκυρας έως Κεγαλλην...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4022

Έχουν ολοκληρωθεί: 4009

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)