Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 27/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 27/01/2020 14:02:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΡΣΟΡΓΦ-1ΕΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠ.ΠΕΡΙΒ.ΟΡΩΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ,ΕΕΛ ΥΠΑΤΗΣ-ΛΕΙΑΝ.,ΑΔΕΙΟΔ.ΟΡΓ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΣΥΛΛΟΓ.&ΜΕΤΑΦΟΡ.ΜΗ ΕΠΙΚ.ΑΠΟΒΛ.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 27/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠ.ΠΕΡΙΒ.ΟΡΩΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ,ΕΕΛ ΥΠΑΤΗΣ-ΛΕΙΑΝ.,ΑΔΕΙΟΔ.ΟΡΓ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΣΥΛΛΟΓ.&ΜΕΤΑΦΟΡ.ΜΗ ΕΠΙΚ.ΑΠΟΒΛ.
Ημ/νια: 27/01/2020 13:58:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ5ΓΟΡΓΦ-6ΡΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΣΥ-ΣΑΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 27/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΣΥ-ΣΑΝ
Ημ/νια: 27/01/2020 13:51:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΛ8ΟΡΓΦ-ΕΓΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΤΟΠΟΓΡ.ΧΑΡΑΞΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΓΣ5 ΚΛΠ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 27/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΤΟΠΟΓΡ.ΧΑΡΑΞΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΓΣ5 ΚΛΠ
Ημ/νια: 27/01/2020 13:46:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97Θ7ΟΡΓΦ-ΜΙ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Π.Υ.ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡ.ΚΑΤΑΝ-ΕΛΕΓΧ.ΡΑΔΙΕΝ.ΟΥΣ.-ΕΛΕΓΧ.ΕΔΑΦ.ΕΦΑΡΜ.ΙΛΥΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 27/01/2020 - 23:00
Θέμα: Π.Υ.ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡ.ΚΑΤΑΝ-ΕΛΕΓΧ.ΡΑΔΙΕΝ.ΟΥΣ.-ΕΛΕΓΧ.ΕΔΑΦ.ΕΦΑΡΜ.ΙΛΥΟΣ
Ημ/νια: 27/01/2020 13:39:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΧΜΟΡΓΦ-ΧΔΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 27/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 27/01/2020 12:59:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω648ΟΡΓΦ-9Ψ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής αφανών εργασιών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 27/01/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής αφανών εργασιών.
Ημ/νια: 27/01/2020 12:42:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΘΚΟΡΓΦ-25Ψ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιβλέποντα έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 27/01/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιβλέποντα έργου.
Ημ/νια: 27/01/2020 12:33:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΞΟΡΓΦ-ΩΜ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 24/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ
Ημ/νια: 24/01/2020 14:58:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΤΙΟΡΓΦ-ΙΑΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 24/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ
Ημ/νια: 24/01/2020 14:54:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΙ5ΟΡΓΦ-37Θ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 24/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ
Ημ/νια: 24/01/2020 14:50:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΧΝΟΡΓΦ-ΘΧΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 24/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Ημ/νια: 24/01/2020 14:46:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω4ΜΟΡΓΦ-8ΘΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 24/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020
Ημ/νια: 24/01/2020 14:41:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΠΠΟΡΓΦ-Υ12
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 24/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημ/νια: 24/01/2020 14:28:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΨΖΟΡΓΦ-ΕΜ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 24/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 24/01/2020 14:21:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω07ΒΟΡΓΦ-9Τ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΕΤΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 24/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΕΤΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Ημ/νια: 24/01/2020 14:16:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΣ6ΟΡΓΦ-1Ο6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 24/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 24/01/2020 13:53:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΣ0ΟΡΓΦ-ΣΓΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 24/01/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 24/01/2020 13:47:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΕΧΟΡΓΦ-ΞΘ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Επιχειρησιακής Σύμβασης προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2020.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 23/01/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Επιχειρησιακής Σύμβασης προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2020.
Ημ/νια: 23/01/2020 13:12:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΡΘΟΡΓΦ-Ζ3Κ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ανατροπή των αναλήψεων υποχρεώσεων 31-12-2019.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 23/01/2020 - 23:00
Θέμα: Ανατροπή των αναλήψεων υποχρεώσεων 31-12-2019.
Ημ/νια: 23/01/2020 13:10:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ6ΔΟΡΓΦ-ΩΔΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για αποκατάσταση βλάβης αγωγού που προκλήθηκε από εργασίες τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Χατζοπούλου, Γιαννακούρα, Διά...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 14-2-2020 Λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 σην οδό Καβάφη (Βόρειο Τμήμα) από οδό Αθηνών έως οδό Αμφικτυόνων.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Χαλκομάτας από την οδό Ολύμπου έως την οδό Καβάφη. Αναμένεται η επαναφορά νερού περί τις 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διακόπηκε η υδροδότηση στην περιοχή γύρω από τις οδούς Λοκρίδος και Λασκαράτου λόγω σπασμένου αγωγού. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ βρίσκεται στην περιοχή. Αναμένεται να αποκ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δεύτέρα 30-12-2019 Λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ Μοσχοχωρίου από 9:30 έως 13:00.   Στη  συνέχεια της ανακοίνωσης, εν...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από τις 13:00 στην περιοχή Οφανού. Η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται κατά τις 15:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 10-10-2019 λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών: Τσιριμόκου-Γκούρα-Πλούταρχου-Παπανδρέου-Σπύρου Τράκα-Αθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

          Από Τετάρτη 9-10-2019 και για τις επόμενες ημέρες είναι απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Νέα Άμπλιανη από την ο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 24-9-2019 λόγω έκτακτης βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή κατά μήκος της οδού Τυμφριστού και παρόδους της, από την οδό Πάρου έως την οδό Κοραή...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 11-9-2019, λόγω βλάβη,ς θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοιόητητα Λειανοκλαδίου και στο τμήμα νότια της εθνικής οδού Λαμίας-Καρπενησίου από 10:30...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4171

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2451 εργασίες)