Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 22/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 22/05/2018 11:23:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠ08ΟΡΓΦ-ΣΙΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 22/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 22/05/2018 10:58:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΟΗΟΡΓΦ-Β2Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 22/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 22/05/2018 10:46:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΚΤΟΡΓΦ-ΔΑΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 21/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/05/2018 13:16:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ72ΝΟΡΓΦ-ΠΩ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 21/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/05/2018 12:43:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΟΖΟΡΓΦ-ΕΟΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 21/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 21/05/2018 12:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ1ΔΟΡΓΦ-ΛΒ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 21/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/05/2018 12:26:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Τ31ΟΡΓΦ-Χ1Β
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 21/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/05/2018 12:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΙΦΟΡΓΦ-Ο1Π
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 21/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/05/2018 12:08:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒ1ΧΟΡΓΦ-ΨΓΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 21/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/05/2018 12:03:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΤ9ΟΡΓΦ-7ΔΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 21/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ημ/νια: 21/05/2018 11:59:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΘΥΟΡΓΦ-ΩΥΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 21/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/05/2018 11:51:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΠ6ΟΡΓΦ-ΜΙΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν.ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΟΡΦΑΝ.ΘΗΛΕΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν.ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΟΡΦΑΝ.ΘΗΛΕΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 18/05/2018 14:33:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΛΦΟΡΓΦ-ΙΥ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 18/05/2018 14:26:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ6ΧΟΡΓΦ-8ΔΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ημ/νια: 18/05/2018 14:10:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΞΟΟΡΓΦ-3ΟΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 18/05/2018 13:47:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ3ΝΟΡΓΦ-ΘΛΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 18/05/2018 11:52:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΖΟΡΓΦ-7ΓΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Αυτοψία για τον εντοπισμό των σημαντικότερων προβλημάτων της Ε.Ε.Λ. Λαμίας και την εκτέλεση εξειδικευμένων εργαστηριακών πειραμάτων και αναλύσεων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/05/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Αυτοψία για τον εντοπισμό των σημαντικότερων προβλημάτων της Ε.Ε.Λ. Λαμίας και την εκτέλεση εξειδικευμένων εργαστηριακών πειραμάτων και αναλύσεων».
Ημ/νια: 18/05/2018 11:51:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 754ΧΟΡΓΦ-ΑΘΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας» με ανάδοχο την «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/05/2018 - 23:00
Θέμα: Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας» με ανάδοχο την «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Ημ/νια: 18/05/2018 11:44:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΕΟΟΡΓΦ-9ΔΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ i)ΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΠΙΤΡ. ΕΔΕΥΑ ΚΑΙ ii)ΕΔΕΥΑ-ΔΕΥΑ Λάρισας

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 18/05/2018 - 23:00
Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ i)ΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΠΙΤΡ. ΕΔΕΥΑ ΚΑΙ ii)ΕΔΕΥΑ-ΔΕΥΑ Λάρισας
Ημ/νια: 18/05/2018 11:43:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ14ΟΡΓΦ-ΚΥΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Προμήθεια Οικοδομικών υλικών

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 59.585,60 € πλέον Φ.Π.Α. 14.300,54 € σύνολο 73.886,14 €....

Προμήθεια Οικοδομικών υλικών

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 59.585,60 € πλέον Φ.Π.Α. 14.300,54 € σύνολο 73.886,14 €....

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου» προϋπολογισμού 38.590,00 € πλέον 9.261,60 € για Φ.Π.Α σύνολο 47.851,...

Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την : «Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας» προϋπολογισμού 41.700,00 € πλέον Φ.Π.Α...

Λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επε...

Αναρτάται προκήρυξη στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λαμίας.Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, 9/5/2018 θα γίνει διακοπή νερού από ώρα 10:00 πμ έως ώρα 11:00 πμ στην οδό Τυμφρηστού και παρόδους, από την οδό Κοκκαλάκη έως την οδό Κοραή και σε τμήματα τ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 2/5/2018 θα γίνει διακοπή νερού σε τμήμα των εργατικών κατοικιών στα Γαλανέικα από 09:30 με 11:00 λόγω βλάβης.

ΜΠΕΤΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια : « Μπετά - Ασφαλτικά » προϋπολογισμού 43.720,00 € πλέον Φ.Π.Α. 10.492,80 € σύνολο 54.212,80...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4012

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)