Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 13/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ
Ημ/νια: 13/10/2017 14:15:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΦΩ3ΟΡΓΦ-ΤΑΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 13/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/10/2017 14:10:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΘΩΟΡΓΦ-ΑΥΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 13/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 13/10/2017 14:02:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 666ΕΟΡΓΦ-ΣΙΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 13/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/10/2017 13:34:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΓ8ΟΡΓΦ-ΟΜ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 13/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
Ημ/νια: 13/10/2017 13:22:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΑΠΟΡΓΦ-8ΝΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για να παραστούν ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της με αριθ. κατ. 15891/2012 προσφυγής της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 13/10/2017 - 23:00
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για να παραστούν ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της με αριθ. κατ. 15891/2012 προσφυγής της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ημ/νια: 13/10/2017 13:11:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ45ΠΟΡΓΦ-Σ3Λ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου επί της αιτήσεως αναιρέσεως της Γκαρέλη Αθανασίας και των πρόσθετων λόγων αυτής κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και της υπ’ αριθ. 45/21-5-2013 του Εφετείου Λαμίας.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 13/10/2017 - 23:00
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου επί της αιτήσεως αναιρέσεως της Γκαρέλη Αθανασίας και των πρόσθετων λόγων αυτής κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και της υπ’ αριθ. 45/21-5-2013 του Εφετείου Λαμίας.
Ημ/νια: 13/10/2017 12:07:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΞ2ΟΡΓΦ-9ΒΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ.ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡ.&ΠΡΩΤ.ΣΥΝΤ.&ΛΕΙΤΟΥΡ.Η/Μ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ.ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡ.&ΠΡΩΤ.ΣΥΝΤ.&ΛΕΙΤΟΥΡ.Η/Μ
Ημ/νια: 11/10/2017 15:11:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 669ΨΟΡΓΦ-ΤΥΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤ.ΧΑΡΑΚΤ.ΓΕΡΜΑΝ.ΤΑΦΡ.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤ.ΧΑΡΑΚΤ.ΓΕΡΜΑΝ.ΤΑΦΡ.
Ημ/νια: 11/10/2017 14:59:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 637ΡΟΡΓΦ-32Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. & Τεχνικού Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2017

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/10/2017 - 23:00
Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. & Τεχνικού Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2017
Ημ/νια: 11/10/2017 14:11:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΗΞΟΡΓΦ-5ΡΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΆΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΆΙΤΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
Ημ/νια: 11/10/2017 13:40:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω95ΘΟΡΓΦ-ΛΧΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΑΡΙΘΜ.15891/2012)

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΑΡΙΘΜ.15891/2012)
Ημ/νια: 11/10/2017 13:12:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΚΖΟΡΓΦ-Ι09
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ&ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤ.ΔΕΥΑΛ"

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ&ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤ.ΔΕΥΑΛ"
Ημ/νια: 11/10/2017 13:09:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΙΨΟΡΓΦ-ΔΤΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 11/10/2017 13:05:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΧΟΟΡΓΦ-Π13
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓ.Φ550 ΑΠΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ"

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓ.Φ550 ΑΠΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ"
Ημ/νια: 11/10/2017 12:42:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΓΟΙΟΡΓΦ-2Σ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ&ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ&ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 11/10/2017 12:33:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΠΟΟΡΓΦ-Γ0Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝ.ΣΤΟΙΧ.ΥΠΗΡ.ΥΔΡ-ΑΠΟΧ Δ.ΔΕΛΦ.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝ.ΣΤΟΙΧ.ΥΠΗΡ.ΥΔΡ-ΑΠΟΧ Δ.ΔΕΛΦ.
Ημ/νια: 11/10/2017 09:46:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 78ΔΚΟΡΓΦ-ΠΝΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 10/10/2017 09:17:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΡΜΟΡΓΦ-Ζ22
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 10/10/2017 09:15:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΘΩΟΡΓΦ-Η1Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 10/10/2017 09:12:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΤΣΟΡΓΦ-2ΘΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του...

     Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογ...

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην οδό Στυ...

Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρικής προστασίας της ανατολικής εισόδου Λαμίας» η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Πέμπτη 9...

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Παναγιώτη.

     Ο Παναγιώτης Κυτιάνης εργάσθηκε για 28 ολόκληρα χρόνια στην Υπηρεσία, δίνοντας τον εαυτό του,πέρα από συμβατικές συνθήκες υποχρεώσεις και ωράρια. Οι δημότες θα...

Ολοκλήρωση αποχέτευσης πόλης Στυλίδας - Προσα...

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00 το πρωί, στην κεντρική πλατεία της Στυλίδας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του μεγάλου έργου υποδομής του Δήμου Στυλίδας...

Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την πράξη «Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον 7.200,00 € για Φ.Π.Α...

Προμήθεια συστημάτων συνεδριάσεων παρουσιάσεω...

Ματαιώνεται η δημοπράτηση της 22ης Σεπτεμβρίου

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τη ΔΕΥΑΛ έως...

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017) παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο, τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και τα νομικά πρόσω...

Τοποθέτηση υδρομέτρων σε Δ.Ε. του Δήμου Λαμιέ...

Ματαιώνεται η δημοπράτηση της 19ης Σεπτεμβρίου

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4003

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2431 εργασίες)