Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/06/2018 14:09:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΠΘΟΡΓΦ-Υ0Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/06/2018 14:06:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΓ2ΟΡΓΦ-7ΩΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 08/06/2018 13:04:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ5ΚΟΡΓΦ-3ΝΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΥΟΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΥΟΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 08/06/2018 13:01:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΘΕΟΡΓΦ-ΡΕ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 08/06/2018 12:58:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΓ5ΟΡΓΦ-8Φ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/06/2018 12:55:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΗΨΟΡΓΦ-ΝΤΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/06/2018 12:49:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΓ6ΟΡΓΦ-Φ01
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 08/06/2018 12:20:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΡΞΟΡΓΦ-6ΚΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/06/2018 10:20:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΚ5ΟΡΓΦ-ΔΔΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/06/2018 09:52:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΥΘΟΡΓΦ-37Σ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/06/2018 09:51:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ89ΟΡΓΦ-Ι4Π
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/06/2018 09:49:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΦ9ΟΡΓΦ-1ΝΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/06/2018 09:48:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΕΓΟΡΓΦ-Γ4Ι
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/06/2018 09:44:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΒΩΟΡΓΦ-ΤΤΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/06/2018 09:43:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ2ΥΟΡΓΦ-Η0Ψ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/06/2018 09:41:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΙ8ΟΡΓΦ-Ο7Τ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/06/2018 09:40:34
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΓΩΟΡΓΦ-ΣΥ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 06/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2018 12:33:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΛΕΟΡΓΦ-6ΡΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ.ΛΑΜΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 06/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 06/06/2018 12:11:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΧΚΟΡΓΦ-1ΚΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 06/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
Ημ/νια: 06/06/2018 12:07:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΟΟΟΡΓΦ-2ΜΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Προμήθεια Οικοδομικών υλικών

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 59.585,60 € πλέον Φ.Π.Α. 14.300,54 € σύνολο 73.886,14 €....

Προμήθεια Οικοδομικών υλικών

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 59.585,60 € πλέον Φ.Π.Α. 14.300,54 € σύνολο 73.886,14 €....

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου» προϋπολογισμού 38.590,00 € πλέον 9.261,60 € για Φ.Π.Α σύνολο 47.851,...

Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την : «Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας» προϋπολογισμού 41.700,00 € πλέον Φ.Π.Α...

Λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επε...

Αναρτάται προκήρυξη στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λαμίας.Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, 9/5/2018 θα γίνει διακοπή νερού από ώρα 10:00 πμ έως ώρα 11:00 πμ στην οδό Τυμφρηστού και παρόδους, από την οδό Κοκκαλάκη έως την οδό Κοραή και σε τμήματα τ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 2/5/2018 θα γίνει διακοπή νερού σε τμήμα των εργατικών κατοικιών στα Γαλανέικα από 09:30 με 11:00 λόγω βλάβης.

ΜΠΕΤΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια : « Μπετά - Ασφαλτικά » προϋπολογισμού 43.720,00 € πλέον Φ.Π.Α. 10.492,80 € σύνολο 54.212,80...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4012

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)