Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΝΗΣ
Ημ/νια: 07/11/2019 11:49:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΘΝΟΡΓΦ-7ΤΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 06/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 06/11/2019 13:45:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΡ5ΟΡΓΦ-ΩΘΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 06/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 06/11/2019 10:26:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΓ8ΟΡΓΦ-ΜΟΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 06/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 06/11/2019 10:14:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ96ΟΡΓΦ-ΩΜΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 06/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ
Ημ/νια: 06/11/2019 10:12:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω12ΑΟΡΓΦ-Χ9Ξ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 06/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 06/11/2019 10:08:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΣΑΟΡΓΦ-ΟΚΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 06/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 06/11/2019 10:01:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ2ΜΟΡΓΦ-ΚΤΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 06/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 06/11/2019 09:52:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΘΔΟΡΓΦ-3ΦΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 06/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 06/11/2019 08:10:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ7ΣΟΡΓΦ-4ΕΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 06/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 06/11/2019 08:06:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Χ1ΕΟΡΓΦ-7Υ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης, τρόπου ανάθεσης και ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου τζιπ».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/11/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης, τρόπου ανάθεσης και ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου τζιπ».
Ημ/νια: 05/11/2019 14:01:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΚΕΟΡΓΦ-ΒΥΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός αρμοδίων άσκησης και υπογραφής διαχειριστικών πράξεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και παροχή εξουσιοδότησης.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/11/2019 - 23:00
Θέμα: Ορισμός αρμοδίων άσκησης και υπογραφής διαχειριστικών πράξεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και παροχή εξουσιοδότησης.
Ημ/νια: 05/11/2019 13:59:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΘΝΟΡΓΦ-ΣΓΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/11/2019 - 23:00
Θέμα: Ορισμός Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.
Ημ/νια: 05/11/2019 13:56:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΦΟΟΡΓΦ-ΚΞ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 05/11/2019 13:40:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ73ΟΡΓΦ-ΩΙ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 05/11/2019 13:32:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΙΔΟΡΓΦ-ΝΝΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Ημ/νια: 05/11/2019 13:24:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ58ΞΟΡΓΦ-2Η3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 05/11/2019 13:21:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η0ΒΟΡΓΦ-ΚΔΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 04/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 04/11/2019 10:08:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ9ΖΟΡΓΦ-ΒΜΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 01/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 01/11/2019 13:58:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΑΠΟΡΓΦ-3ΛΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 01/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 01/11/2019 13:50:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6309ΟΡΓΦ-2ΕΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από τις 13:00 στην περιοχή Οφανού. Η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται κατά τις 15:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 10-10-2019 λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών: Τσιριμόκου-Γκούρα-Πλούταρχου-Παπανδρέου-Σπύρου Τράκα-Αθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

          Από Τετάρτη 9-10-2019 και για τις επόμενες ημέρες είναι απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Νέα Άμπλιανη από την ο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 24-9-2019 λόγω έκτακτης βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή κατά μήκος της οδού Τυμφριστού και παρόδους της, από την οδό Πάρου έως την οδό Κοραή...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 11-9-2019, λόγω βλάβη,ς θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοιόητητα Λειανοκλαδίου και στο τμήμα νότια της εθνικής οδού Λαμίας-Καρπενησίου από 10:30...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης που σημειώθηκε στις 6:52 σήμερα το πρωί στο δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Χαλκομάτας και Δαμάστας, επηρεάζεται η υδροδότηση (διακοπή και πτώση πίεσης) στ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 13-8-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Μ.Μπότσαρη, Μενελάου, Ματσούκα, Πλάτωνος, Εσλιν, Αριστοφάνους από 9:0...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 11-7-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 11:00 - 14:00 στην περιοχή της οδού Τυμφρηστού από Καφασέϊκα έως Αγ. Λουκά  και στα υψηλά τμήμ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Παρασκευή 5/7/2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοινότητα Σταυρού από 10:00 έως 17:00 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 30 - 5 - 2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:30 στην περιοχή μεταξύ των οδών Πλαταιών - Λεβαδείας - Ναυπάκτου και Σωκράτους...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4166

Έχουν ολοκληρωθεί: 4097

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2451 εργασίες)