Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης, περιγραφής και τρόπου ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας :«Υποστηρικτικές εργασίες λειτουργίας βυτιοφόρου αποφρακτικού οχήματος εντός ορίων Δ.Ε. Γοργοποτάμου».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/07/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, περιγραφής και τρόπου ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας :«Υποστηρικτικές εργασίες λειτουργίας βυτιοφόρου αποφρακτικού οχήματος εντός ορίων Δ.Ε. Γοργοποτάμου».
Ημ/νια: 09/07/2019 09:33:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΟΞΟΡΓΦ-ΖΘΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/07/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/07/2019 12:44:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ859ΟΡΓΦ-Φ3Γ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/07/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 08/07/2019 12:24:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΝΟΟΡΓΦ-ΥΙΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Μικρά επείγοντα έργα Δ.Ε. Υπάτης».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/07/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Μικρά επείγοντα έργα Δ.Ε. Υπάτης».
Ημ/νια: 08/07/2019 11:44:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΜ6ΟΡΓΦ-ΔΗΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2019 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 05/07/2019 14:45:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ1ΖΟΡΓΦ-ΙΝΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2019 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 05/07/2019 14:39:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ1ΘΟΡΓΦ-ΣΓ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/07/2019 14:33:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΘΛΟΡΓΦ-ΣΒΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2019 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 05/07/2019 14:27:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ43ΕΟΡΓΦ-4ΧΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2019 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 05/07/2019 14:12:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΚΙΟΡΓΦ-ΔΦΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2019 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 05/07/2019 14:06:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΤΙΟΡΓΦ-Ξ7Χ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2019 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 05/07/2019 14:01:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΔΗΟΡΓΦ-ΡΦΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2019 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 05/07/2019 13:54:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 621ΤΟΡΓΦ-ΓΛΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/07/2019 13:44:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΤ2ΟΡΓΦ-Ρ87
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/07/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 05/07/2019 12:58:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΗΔΟΡΓΦ-Η4Ξ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εξέταση αιτήσεων χορήγησης παροχής νερού σε εκτός σχεδίου ακίνητα.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2019 - 23:00
Θέμα: Εξέταση αιτήσεων χορήγησης παροχής νερού σε εκτός σχεδίου ακίνητα.
Ημ/νια: 04/07/2019 14:38:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΒΕΟΡΓΦ-ΟΟΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής και ανάθεσης για την : «Προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού Δημοτικού Κολυμβητηρίου».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής και ανάθεσης για την : «Προμήθεια χημικών επεξεργασίας νερού Δημοτικού Κολυμβητηρίου».
Ημ/νια: 04/07/2019 14:36:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΨΝΟΡΓΦ-Ν9Ξ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής και ανάθεση για την: «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής και ανάθεση για την: «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων».
Ημ/νια: 04/07/2019 14:34:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΡ5ΟΡΓΦ-5ΥΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Επισκευές-συντηρήσεις εγκαταστάσεων δεξαμενών, αντλιοστασίων και γεωτρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Επισκευές-συντηρήσεις εγκαταστάσεων δεξαμενών, αντλιοστασίων και γεωτρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης».
Ημ/νια: 04/07/2019 14:30:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΠΑΟΡΓΦ-ΘΒΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής» της αναδόχου: «Όλγας Τσώνη Ε.Δ.Ε.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2019 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής» της αναδόχου: «Όλγας Τσώνη Ε.Δ.Ε.».
Ημ/νια: 04/07/2019 14:26:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ0ΞΟΡΓΦ-ΚΤΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο : «Συμπληρωματικά έργα δικτύων και αποκαταστάσεων ανατολικής εισόδου Λαμίας» με ανάδοχο την εταιρεία : «ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/07/2019 - 23:00
Θέμα: Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο : «Συμπληρωματικά έργα δικτύων και αποκαταστάσεων ανατολικής εισόδου Λαμίας» με ανάδοχο την εταιρεία : «ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»
Ημ/νια: 04/07/2019 14:16:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΞΧΟΡΓΦ-Ν33
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 11-7-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 11:00 - 14:00 στην περιοχή της οδού Τυμφρηστού από Καφασέϊκα έως Αγ. Λουκά  και στα υψηλά τμήμ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Παρασκευή 5/7/2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοινότητα Σταυρού από 10:00 έως 17:00 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 30 - 5 - 2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:30 στην περιοχή μεταξύ των οδών Πλαταιών - Λεβαδείας - Ναυπάκτου και Σωκράτους...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 29 - 5 - 2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 8:30 - 13:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου - Δαφνούντος - Νίκαιας - Λο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 29-5-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Αγράφων - Γιαννιτσιώτη - Ταυγέτου - Φιλίας - Ολ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 21-5-2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 - 14:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Μάνου Κατράκη - Λεωφ. Δημοκρατίας - Παναγούλη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 20/5/2019 λόγω βλάβης αγωγού  υπάρχει διακοπή νερού από τις 10:30 μεταξύ των οδών  Τυμφρηστού- Κυθήρων-Παπασιοπούλου-Νάξου. Η επισκευή της βλάβης κα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 13-5-2019 από 08:45, λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία καλυβίων μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου - Λουκά Ακρίτα - Πλαστήρα - Βάρναλ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 8/5/2019 Λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού από 10:30 - 13:00 στη συνοικία Καλυβίων, μεταξύ των οδών Ψηλορείτη - Αρμενοπούλου - Κατή - Κιθαίρωνος - Σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Δαμασκηνού - Μάνου Κατράκη - Λεωφ. Δημοκρατίας - Βελουχιώτη.  Συνεργεία της ΔΕΥΑ...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4026

Έχουν ολοκληρωθεί: 4014

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)