Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 05/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2018 10:31:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α3ΩΟΡΓΦ-14Δ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 05/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2018 10:19:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΓΣΟΡΓΦ-ΠΩΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 05/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2018 10:16:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΔΩΟΡΓΦ-ΥΨΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 05/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2018 10:13:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 78Η1ΟΡΓΦ-51Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Έργα αποκαταστάσεων και επισκευών οδοστρωμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 04/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Έργα αποκαταστάσεων και επισκευών οδοστρωμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας».
Ημ/νια: 04/04/2018 14:08:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΒΙΟΡΓΦ-ΕΧ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή τροφοδοτικού Λειανοκλαδίου και δικτύων ύδρευσης».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 04/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή τροφοδοτικού Λειανοκλαδίου και δικτύων ύδρευσης».
Ημ/νια: 04/04/2018 12:08:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ72ΞΟΡΓΦ-Κ0Η
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 04/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ημ/νια: 04/04/2018 12:07:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω66ΩΟΡΓΦ-Ο2Ι
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης, τευχών διακήρυξης και δημοπράτηση του υποέργου της πράξης 5001486 : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 04/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης, τευχών διακήρυξης και δημοπράτηση του υποέργου της πράξης 5001486 : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Λαμίας».
Ημ/νια: 04/04/2018 11:33:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΙΙΟΡΓΦ-ΦΕΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης για την υπηρεσία με θέμα : «Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης τεχνικών εργασιών».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 04/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης για την υπηρεσία με θέμα : «Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης τεχνικών εργασιών».
Ημ/νια: 04/04/2018 11:29:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΞΜΟΡΓΦ-ΕΔΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας: «Χυτοσιδηρά εξαρτήματα».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 04/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας: «Χυτοσιδηρά εξαρτήματα».
Ημ/νια: 04/04/2018 11:25:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ3ΠΟΡΓΦ-ΚΜ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 04/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης».
Ημ/νια: 04/04/2018 11:20:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΩΨΟΡΓΦ-ΒΓΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από επισκευή τροφοδοτικού αγωγού».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 04/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από επισκευή τροφοδοτικού αγωγού».
Ημ/νια: 04/04/2018 11:18:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΙΧΟΡΓΦ-Β3Μ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 03/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 03/04/2018 12:13:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Σ2ΜΟΡΓΦ-1ΔΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 03/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.
Ημ/νια: 03/04/2018 11:58:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΒ5ΟΡΓΦ-ΤΦ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 03/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 03/04/2018 10:15:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΒΔΟΡΓΦ-ΚΟΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 03/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 03/04/2018 10:12:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ5ΛΟΡΓΦ-ΧΨ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 03/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 03/04/2018 10:10:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΛΠΟΡΓΦ-6ΟΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 03/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 03/04/2018 10:07:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΓΤΟΡΓΦ-75Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 03/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 03/04/2018 10:05:34
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩ9ΝΟΡΓΦ-9ΟΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 03/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 03/04/2018 10:03:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ58ΟΡΓΦ-ΓΑΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Διακοπή Υδροδότησης

Σήμερα 20/04/2018 θα γίνει διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα του οικισμού Βράχας από 9:30-11:30 π.μ λόγω βλάβης.   Δ.Ε.Υ.Α  ΛΑΜΙΑΣ Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου &...

Διακοπή Υδροδότησης

  Σήμερα 18/04/2018 από 12:00 τα μεσάνυχτα έως αύριο 07:00 θα γίνει διακοπή υδροδότησης στην οδό Κασσάνδρας από την οδό Βελισσαρίου έως την οδό Βάρναλη για έλεγχο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 Η Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας ενδιαφέρεται για την προμήθεια λιπαντικών αυτοκινήτων. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά έως 20/4/2018 (ΩΡΑ: 10:00 π.μ.)  ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

    Η Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας ενδιαφέρεται για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά έως 17/04/2018 (ΩΡΑ: 10:00 π.μ.)....

Ευχές Πάσχα.

Η Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά, Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση με υγεία , αγάπη και ευημερία.  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                            Λαμία   21  -  3  -  2018   ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                   

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4009

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2431 εργασίες)