Δι@ύγεια

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2018

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/01/2018 - 23:00
Θέμα: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2018
Ημ/νια: 04/01/2018 11:27:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΨΟΟΡΓΦ-ΜΤ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 02/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Ημ/νια: 02/01/2018 13:22:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 666ΗΟΡΓΦ-ΛΦΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 02/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 02/01/2018 09:30:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΕ8ΟΡΓΦ-Ρ9Χ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση υπογραφής ειδικής σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 29/12/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση υπογραφής ειδικής σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
Ημ/νια: 29/12/2017 14:52:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΒΘΟΡΓΦ-ΛΣΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την «εκποίηση άχρηστου υλικού».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 29/12/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την «εκποίηση άχρηστου υλικού».
Ημ/νια: 29/12/2017 14:50:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6537ΟΡΓΦ-Ε6Ν
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας με θέμα : «Φύλαξη προστασία κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 29/12/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας με θέμα : «Φύλαξη προστασία κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».
Ημ/νια: 29/12/2017 14:49:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΠΛΟΡΓΦ-Σ67
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση βλαβών από επισκευή τροφοδοτικού αγωγού».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 29/12/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση βλαβών από επισκευή τροφοδοτικού αγωγού».
Ημ/νια: 29/12/2017 14:46:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Ρ4ΟΡΓΦ-ΞΡΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης» της αναδόχου ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 29/12/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης» της αναδόχου ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Ημ/νια: 29/12/2017 14:45:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α94ΟΡΓΦ-ΖΟ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τροποποίηση της με αριθ. 297/2017 Απόφασης Δ.Σ. περί παραδοχών – λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεις σχετικά με την πρώτη εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων του Ν. 4308/2014.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 29/12/2017 - 23:00
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθ. 297/2017 Απόφασης Δ.Σ. περί παραδοχών – λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεις σχετικά με την πρώτη εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων του Ν. 4308/2014.
Ημ/νια: 29/12/2017 14:30:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν7ΔΟΡΓΦ-1ΩΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 29/12/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015.
Ημ/νια: 29/12/2017 14:28:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΕΘΟΡΓΦ-ΨΙΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση παραδοχών – λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεις σχετικά με την πρώτη εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων του Ν. 4308/2014.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 29/12/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση παραδοχών – λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεις σχετικά με την πρώτη εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων του Ν. 4308/2014.
Ημ/νια: 29/12/2017 14:25:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΦΘΟΡΓΦ-Ι3Μ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΛΥΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 29/12/2017 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΛΥΟΣ
Ημ/νια: 29/12/2017 13:14:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ω2ΟΡΓΦ-ΘΔ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 29/12/2017 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ
Ημ/νια: 29/12/2017 13:11:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 662ΨΟΡΓΦ-ΘΥΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 28/12/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 28/12/2017 13:49:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΥΘΟΡΓΦ-ΕΤΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 28/12/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 28/12/2017 13:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΗΖ0ΟΡΓΦ-Λ7Φ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 28/12/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 28/12/2017 13:43:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 71ΧΠΟΡΓΦ-ΞΦΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 28/12/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 28/12/2017 13:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΡΙΟΡΓΦ-ΩΘΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 28/12/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 28/12/2017 13:37:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΝΑΟΡΓΦ-9ΗΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 28/12/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 28/12/2017 13:35:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΒΙΟΡΓΦ-ΘΚΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 28/12/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 28/12/2017 13:34:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΖΟΟΡΓΦ-ΟΓΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΧΕΡΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

Στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας πραγματοποιήθηκε στις 10/01/2018 η κλήρωση για την ανάδειξη του τυχερού ο οποίος κερδίζει τον φορητό υπολογιστή που κληρώθηκε μεταξύ αυ...

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτ...

 Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για τον :  « Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός του Δήμου Λαμιέων» προϋπολογισμού...

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην οδό Στυλίδος

        Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου : «Αντιπλημμυρικής προστασίας της ανατολικής εισόδου Λαμίας» η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από...

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑ Λαμίας σας ανακοινώνει την διακοπή της ύδρευσης στην οδό Παπαθανασίου και παρόδων αυτής. Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από την ώρα 10:30-11:30 π.μ στην οδό  Π...

Διακοπή Υδροδότησης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κ...

   Δημοτικό Διαμέρισμα των Κομποτάδων στο πλαίσιο των εργασιών που θα διενεργηθούν για την αλλαγή και την αντικατάσταση της βάνας δικτύου κατανάλωσης η οποία παουσί...

Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του...

     Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογ...

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην οδό Στυ...

Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρικής προστασίας της ανατολικής εισόδου Λαμίας» η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Πέμπτη 9...

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Παναγιώτη.

     Ο Παναγιώτης Κυτιάνης εργάσθηκε για 28 ολόκληρα χρόνια στην Υπηρεσία, δίνοντας τον εαυτό του,πέρα από συμβατικές συνθήκες υποχρεώσεις και ωράρια. Οι δημότες θα...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4005

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2431 εργασίες)