Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 08/10/2018 13:31:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ3ΓΟΡΓΦ-6ΔΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/10/2018 13:20:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63Χ5ΟΡΓΦ-ΕΔΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/10/2018 12:42:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΡΑΟΡΓΦ-703
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/10/2018 12:41:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΤΩΟΡΓΦ-Ω73
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/10/2018 12:40:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΨΛΟΡΓΦ-ΨΥΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εντολή εκτός έδρας.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/10/2018 - 23:00
Θέμα: Εντολή εκτός έδρας.
Ημ/νια: 05/10/2018 14:20:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΦ6ΟΡΓΦ-ΙΛΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 05/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/10/2018 10:05:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΣΖΟΡΓΦ-ΦΘΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/10/2018 - 23:00
Θέμα: Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.
Ημ/νια: 04/10/2018 10:52:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ2ΛΟΡΓΦ-4ΥΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εντολή εκτός έδρας.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/10/2018 - 23:00
Θέμα: Εντολή εκτός έδρας.
Ημ/νια: 04/10/2018 10:48:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 601ΥΟΡΓΦ-5ΞΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Επείγουσα μετατόπιση τοιχείων για διάνοιξη οδού Στυλίδας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/10/2018 - 23:00
Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Επείγουσα μετατόπιση τοιχείων για διάνοιξη οδού Στυλίδας».
Ημ/νια: 04/10/2018 09:53:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΟΔΟΡΓΦ-ΔΜΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Υπόλοιπα εργασιών αποκατάστασης τμημάτων τροφοδοτικού αγωγού».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/10/2018 - 23:00
Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Υπόλοιπα εργασιών αποκατάστασης τμημάτων τροφοδοτικού αγωγού».
Ημ/νια: 04/10/2018 09:48:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω3ΩΟΡΓΦ-0ΦΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα συντήρησης – λειτουργίας δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» αναδόχου: «Παναγιώτη Γώγου, Ε.Δ.Ε.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/10/2018 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα συντήρησης – λειτουργίας δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» αναδόχου: «Παναγιώτη Γώγου, Ε.Δ.Ε.».
Ημ/νια: 04/10/2018 09:47:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΧ6ΟΡΓΦ-Ξ14
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την : «Προμήθεια Υδρομέτρων» συνολικού προϋπολογισμού 72.843,80 € με Φ.Π.Α.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την : «Προμήθεια Υδρομέτρων» συνολικού προϋπολογισμού 72.843,80 € με Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 04/10/2018 09:42:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Δ8ΟΡΓΦ-6ΕΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης - περιγραφής και τρόπου ανάθεσης για την : «Εκτέλεση επισκευής αεριστήρα μετά υλικών».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης - περιγραφής και τρόπου ανάθεσης για την : «Εκτέλεση επισκευής αεριστήρα μετά υλικών».
Ημ/νια: 04/10/2018 09:39:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΣ9ΟΡΓΦ-1ΡΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Ημ/νια: 04/10/2018 09:38:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΦΝΟΡΓΦ-9Δ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Έργα συντήρησης ύδρευσης – αποχέτευσης».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Έργα συντήρησης ύδρευσης – αποχέτευσης».
Ημ/νια: 04/10/2018 09:35:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΦΔΟΡΓΦ-ΞΡ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και όρων ηλεκτρονικής διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Μοσχοχωρίου – Κόμματος - Λειανοκλαδίου».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 04/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων ηλεκτρονικής διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Μοσχοχωρίου – Κόμματος - Λειανοκλαδίου».
Ημ/νια: 04/10/2018 09:32:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ9ΒΟΡΓΦ-ΔΨ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 03/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ημ/νια: 03/10/2018 15:02:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΚΗΟΡΓΦ-ΗΓ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 03/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 03/10/2018 14:59:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Σ7ΞΟΡΓΦ-ΗΦ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 03/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 03/10/2018 14:56:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΝΓΟΡΓΦ-Μ90
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Προκήρυξη για Υδρόμετρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια : « Υδρόμετρα » προϋπολογισμού 58.745,00 € πλέον Φ.Π.Α. 14.098,80 € σύνολ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 17-10-2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην οδό Όθωνος από Αμαλίας έως Αγ. Νικολάου από ώρα 9:00 έως ώρα 14:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 24/9/2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στις 9:00 - 12:00 στο τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου από Βαρδουσίων έως Λυσικράτους και στις καθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αποκατάστασης χθεσινής βλάβης αγωγού, σήμερα Παρασκευή 21/9/2018 θα επαναληφθεί η διακοπή υδροδότησης από 9:30 έως 14:30 στην οδό Μακροπούλου, από Σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Πέμπτη 20/9/2018 Λόγω βλάβης αγωγού, έχει γίνει διακοπή νερού στην οδό Μακροπούλου από την οδό Σκληβανιώτου μέχρι την οδό Παπαλουκά. Η αποκατάσταση της βλάβ...

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια εργαλείων

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4017

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)