Δι@ύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 08/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 08/11/2017 12:49:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ41ΟΡΓΦ-Χ1Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 08/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/11/2017 11:33:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΔΛΟΡΓΦ-06Ο
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 08/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/11/2017 11:30:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΠΔΟΡΓΦ-Σ7Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 08/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/11/2017 11:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ94ΟΡΓΦ-ΩΒ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 08/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/11/2017 10:54:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΕ9ΟΡΓΦ-ΗΗΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 08/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ημ/νια: 08/11/2017 08:53:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΛ0ΟΡΓΦ-Η3Τ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 02/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 02/11/2017 15:23:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΘΩΟΡΓΦ-1ΨΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 02/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 02/11/2017 15:21:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΧΤΟΡΓΦ-9Υ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 02/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 02/11/2017 15:12:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΚΑΟΡΓΦ-ΧΟ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 02/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 02/11/2017 14:37:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΥΖΟΡΓΦ-ΠΡ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 02/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 02/11/2017 12:42:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 72ΧΑΟΡΓΦ-17Υ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 02/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 02/11/2017 12:33:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΘ4ΟΡΓΦ-0ΓΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση σχεδιασμού ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξ’ αιτίας πλημμυρικών φαινομένων.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 02/11/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση σχεδιασμού ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξ’ αιτίας πλημμυρικών φαινομένων.
Ημ/νια: 02/11/2017 12:32:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ8ΝΟΡΓΦ-4Ι2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» του αναδόχου Ιωάννη Καραγιάννη, Ε.Δ.Ε.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 02/11/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» του αναδόχου Ιωάννη Καραγιάννη, Ε.Δ.Ε.
Ημ/νια: 02/11/2017 12:19:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΩΘΟΡΓΦ-Υ3Γ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Έργα συντήρησης – λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» της αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 02/11/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Έργα συντήρησης – λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» της αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
Ημ/νια: 02/11/2017 12:14:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΞ8ΟΡΓΦ-ΗΑ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 02/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
Ημ/νια: 02/11/2017 12:06:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ4ΑΟΡΓΦ-ΔΣ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 31/10/2017 14:52:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟ6ΕΟΡΓΦ-ΨΤ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Ημ/νια: 31/10/2017 14:49:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΑ6ΟΡΓΦ-ΘΥΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 31/10/2017 14:48:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ48ΓΟΡΓΦ-ΥΨ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/10/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 31/10/2017 14:35:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι31ΟΡΓΦ-ΜΡΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του...

     Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογ...

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην οδό Στυ...

Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρικής προστασίας της ανατολικής εισόδου Λαμίας» η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Πέμπτη 9...

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Παναγιώτη.

     Ο Παναγιώτης Κυτιάνης εργάσθηκε για 28 ολόκληρα χρόνια στην Υπηρεσία, δίνοντας τον εαυτό του,πέρα από συμβατικές συνθήκες υποχρεώσεις και ωράρια. Οι δημότες θα...

Ολοκλήρωση αποχέτευσης πόλης Στυλίδας - Προσα...

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00 το πρωί, στην κεντρική πλατεία της Στυλίδας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του μεγάλου έργου υποδομής του Δήμου Στυλίδας...

Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την πράξη «Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον 7.200,00 € για Φ.Π.Α...

Προμήθεια συστημάτων συνεδριάσεων παρουσιάσεω...

Ματαιώνεται η δημοπράτηση της 22ης Σεπτεμβρίου

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τη ΔΕΥΑΛ έως...

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017) παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο, τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και τα νομικά πρόσω...

Τοποθέτηση υδρομέτρων σε Δ.Ε. του Δήμου Λαμιέ...

Ματαιώνεται η δημοπράτηση της 19ης Σεπτεμβρίου

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4003

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2431 εργασίες)