Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 40 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Παρ, 22/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ημ/νια: 22/03/2019 14:21:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ8ΤΟΡΓΦ-ΖΨ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Παρ, 22/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ημ/νια: 22/03/2019 14:19:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ83ΔΟΡΓΦ-4ΔΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Πρόσληψη και υπογραφή σύμβασης Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής

Παρ, 22/03/2019 - 23:00
Θέμα: Πρόσληψη και υπογραφή σύμβασης Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής
Ημ/νια: 22/03/2019 13:37:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ7ΓΟΡΓΦ-28Λ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών της δημοπρασίας και ανάθεσης για την υπηρεσία : «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Λειανοκλαδίου - Υπάτης».

Παρ, 22/03/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών της δημοπρασίας και ανάθεσης για την υπηρεσία : «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Λειανοκλαδίου - Υπάτης».
Ημ/νια: 22/03/2019 12:40:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΓΜΟΡΓΦ-Ο3Σ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Πέμ, 21/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 21/03/2019 13:42:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΥ5ΟΡΓΦ-ΔΕ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 21/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/03/2019 12:56:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΒΗΟΡΓΦ-ΔΓ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 21/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/03/2019 10:06:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΧΨΟΡΓΦ-ΒΒΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 21/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/03/2019 10:01:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΚΚΟΡΓΦ-ΝΡ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 21/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/03/2019 09:53:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΕΠΟΡΓΦ-37Γ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Τετ, 20/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 20/03/2019 14:39:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΑΩΟΡΓΦ-3ΟΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Τετ, 20/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 20/03/2019 14:16:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 78ΤΡΟΡΓΦ-7ΜΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Τετ, 20/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 20/03/2019 13:58:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΞΘΟΡΓΦ-ΟΓΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΚ ΛΑΜΙΑΣ

Τετ, 20/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΚ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 20/03/2019 13:49:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΚΕΟΡΓΦ-8Δ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΚ ΛΑΜΙΑΣ

Τετ, 20/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΚ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 20/03/2019 13:05:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΠΜΟΡΓΦ-ΔΜ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΚ ΛΑΜΙΑΣ

Τετ, 20/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΚ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 20/03/2019 12:56:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ7ΚΟΡΓΦ-2Τ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Τετ, 20/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Ημ/νια: 20/03/2019 11:32:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6092ΟΡΓΦ-Κ7Α
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Τετ, 20/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ημ/νια: 20/03/2019 11:29:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΔΚΟΡΓΦ-2Κ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Τετ, 20/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Ημ/νια: 20/03/2019 11:25:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΦ8ΟΡΓΦ-33Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τετ, 20/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 20/03/2019 11:21:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΜΣΟΡΓΦ-ΒΘ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Τρί, 19/03/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 19/03/2019 14:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΧ5ΟΡΓΦ-1ΨΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Πέμτπη 21/03/2019 θα γίνει διακοπή ωερού στις 9:00 έως 14:00 στα οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλεται από τις οδούς Αγράφων, Φιλίας, Ταϋγέτου και Γιαννιτσιώτ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Πέμτπη 21/03/2019 θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοινότητα Ζακέικων από 9:00 έως 15:00 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 20-3-2019 θα γίνει διακοπή νερού στην Τοπική Κοινότητα Καρυάς-Υπάτης από 9:00 έως 16:00, λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου Καναλ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 21-2-2019 θα γίνει διακοπή νερού σε όλη την τοπική κοινότητα Ζακέικων από 9:00 έως 13:00 λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 14-2-2019, λόγω αλλαγής βάννας θα γίνει διακοπή νερού στις 10:00 έως 13:00 σην οδό Σίφνου και σε τμήματα των οδών: Καρπάθου (από Κέρκυρας έως Κεγαλλην...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 2-1-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:00 στην περιοχή Γαλανέικα μεταξύ των οδών Φίτσιου, Γαλανού, Αλύτρωτων Πατρίδων, Πα...

Έργα 9 εκατομμυρίων ευρώ από τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμί...

27/12/2018             Η  Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας συνεχίζοντας τις επιτυχημένες προσπάθειες για εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων που βελτιώνουν το περιβάλλον και την ποιότ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 22-11-2018 λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:30 στην οδό Παπασιοπούλου (Δυτικό Τμήμα), από οδό Ύδρας έως οδό Σίφνου και σε τμήμα τη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 1-11-2018 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 09:00 έως 15:00 στην οδό Αριστοτέλους, στην Πλατεία Λαού, σε τμήμα της οδού Χ. Τρικούπη και στ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 17-10-2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην οδό Όθωνος από Αμαλίας έως Αγ. Νικολάου από ώρα 9:00 έως ώρα 14:00.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4021

Έχουν ολοκληρωθεί: 4009

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)