Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 18 ώρες 6 λεπτά

Έγκριση δαπάνης παροχών ηλεκτροδότησης υδρευτικών γεωτρήσεων τιμολογούνται από τη Δ.Ε.Η. στο Δήμο Λαμιέων.

Πέμ, 18/01/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση δαπάνης παροχών ηλεκτροδότησης υδρευτικών γεωτρήσεων τιμολογούνται από τη Δ.Ε.Η. στο Δήμο Λαμιέων.
Ημ/νια: 18/01/2018 13:15:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63Ι1ΟΡΓΦ-ΘΧΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πέμ, 18/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 18/01/2018 13:07:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ156ΟΡΓΦ-ΚΣ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ανατροπή των αναλήψεων υποχρεώσεων 31-12-2017

Πέμ, 18/01/2018 - 23:00
Θέμα: Ανατροπή των αναλήψεων υποχρεώσεων 31-12-2017
Ημ/νια: 18/01/2018 11:52:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΕΧΟΡΓΦ-ΩΡΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016.

Πέμ, 18/01/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016.
Ημ/νια: 18/01/2018 11:46:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Ν4ΟΡΓΦ-ΟΑ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πέμ, 18/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 18/01/2018 09:24:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67Ψ4ΟΡΓΦ-ΩΒΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Πέμ, 18/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2018 09:20:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΓ9ΟΡΓΦ-7ΘΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠ&

Πέμ, 18/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠ&
Ημ/νια: 18/01/2018 09:16:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΞΖΟΡΓΦ-ΘΜΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ

Πέμ, 18/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ
Ημ/νια: 18/01/2018 09:13:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΔΤΟΡΓΦ-6Υ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Πέμ, 18/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2018 09:10:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΞΩΟΡΓΦ-ΣΙΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ

Πέμ, 18/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2018 09:06:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΦΥΟΡΓΦ-ΟΤΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τετ, 17/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2018 11:38:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ63ΟΡΓΦ-Μ7Ψ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τετ, 17/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2018 11:35:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Τ5ΟΡΓΦ-9ΩΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ψήφιση και έγκριση εξόφλησης των απλήρωτων υποχρεώσεων της 31-12-2017

Τετ, 17/01/2018 - 23:00
Θέμα: Ψήφιση και έγκριση εξόφλησης των απλήρωτων υποχρεώσεων της 31-12-2017
Ημ/νια: 17/01/2018 11:23:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ5ΨΟΡΓΦ-0ΤΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός του Δήμου Λαμιέων

Τετ, 17/01/2018 - 23:00
Θέμα: Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός του Δήμου Λαμιέων
Ημ/νια: 17/01/2018 10:47:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΠΣΟΡΓΦ-Σ31
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.

Τρί, 16/01/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.
Ημ/νια: 16/01/2018 14:21:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΓΠΜΟΡΓΦ-ΟΜΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εξέταση και λήψη απόφασης σχετικά με την με αριθ. 7014/13-12-2017 αίτηση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως.

Δευ, 15/01/2018 - 23:00
Θέμα: Εξέταση και λήψη απόφασης σχετικά με την με αριθ. 7014/13-12-2017 αίτηση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως.
Ημ/νια: 15/01/2018 13:33:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΞ4ΟΡΓΦ-ΒΔΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και (Κ.Τ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο :...

Δευ, 15/01/2018 - 23:00
Θέμα: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και (Κ.Τ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο : α) Εκτίμηση επεκτασιμότητας και επέκταση του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των σχαρών όμβριων υδάτων. β) Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοκόλλων συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
Ημ/νια: 15/01/2018 13:07:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ29ΟΡΓΦ-ΟΙΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 280/2017 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Δευ, 15/01/2018 - 23:00
Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 280/2017 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Ημ/νια: 15/01/2018 13:06:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΙΠΟΡΓΦ-438
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 12/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2018 13:12:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 78ΦΨΟΡΓΦ-Λ64
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 12/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2018 12:35:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΒΑΟΡΓΦ-ΠΒΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΧΕΡΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

Στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας πραγματοποιήθηκε στις 10/01/2018 η κλήρωση για την ανάδειξη του τυχερού ο οποίος κερδίζει τον φορητό υπολογιστή που κληρώθηκε μεταξύ αυ...

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτ...

 Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για τον :  « Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός του Δήμου Λαμιέων» προϋπολογισμού...

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην οδό Στυλίδος

        Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου : «Αντιπλημμυρικής προστασίας της ανατολικής εισόδου Λαμίας» η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από...

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑ Λαμίας σας ανακοινώνει την διακοπή της ύδρευσης στην οδό Παπαθανασίου και παρόδων αυτής. Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από την ώρα 10:30-11:30 π.μ στην οδό  Π...

Διακοπή Υδροδότησης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κ...

   Δημοτικό Διαμέρισμα των Κομποτάδων στο πλαίσιο των εργασιών που θα διενεργηθούν για την αλλαγή και την αντικατάσταση της βάνας δικτύου κατανάλωσης η οποία παουσί...

Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του...

     Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογ...

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην οδό Στυ...

Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρικής προστασίας της ανατολικής εισόδου Λαμίας» η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Πέμπτη 9...

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Παναγιώτη.

     Ο Παναγιώτης Κυτιάνης εργάσθηκε για 28 ολόκληρα χρόνια στην Υπηρεσία, δίνοντας τον εαυτό του,πέρα από συμβατικές συνθήκες υποχρεώσεις και ωράρια. Οι δημότες θα...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4005

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2431 εργασίες)