Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 λεπτά 40 δευτερόλεπτα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Παρ, 14/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2019 14:30:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΧΙΟΡΓΦ-4Σ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

Παρ, 14/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
Ημ/νια: 14/06/2019 14:21:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΘΝΟΡΓΦ-ΩΞΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ

Παρ, 14/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Ημ/νια: 14/06/2019 14:17:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΑΞΟΡΓΦ-Γ1Β
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Παρ, 14/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημ/νια: 14/06/2019 14:15:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ37ΒΟΡΓΦ-ΚΒ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΛ

Παρ, 14/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 14/06/2019 14:09:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω202ΟΡΓΦ-2ΡΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Παρ, 14/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2019 10:25:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ1ΔΟΡΓΦ-1ΒΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πέμ, 13/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 13/06/2019 11:51:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΗΧ7ΟΡΓΦ-ΑΛΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 13/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2019 10:42:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Ζ2ΟΡΓΦ-4ΝΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 13/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2019 10:38:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ3ΓΟΡΓΦ-ΝΚΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 13/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2019 10:35:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΝΙΟΡΓΦ-ΘΣΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 13/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2019 09:56:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΟΝΟΡΓΦ-Δ3Κ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 13/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2019 09:53:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒ8ΠΟΡΓΦ-ΕΓΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 13/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2019 09:45:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΨ4ΟΡΓΦ-ΛΚΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 13/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2019 09:38:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ6ΛΟΡΓΦ-ΦΞΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 13/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2019 09:05:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΓΠΟΡΓΦ-ΣΝΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.

Τετ, 12/06/2019 - 23:00
Θέμα: Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.
Ημ/νια: 12/06/2019 13:52:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ2ΛΟΡΓΦ-ΣΙ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τετ, 12/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 12/06/2019 11:59:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΣΓΟΡΓΦ-ΙΡΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Μπετά - Ασφαλτικά

Τετ, 12/06/2019 - 23:00
Θέμα: Μπετά - Ασφαλτικά
Ημ/νια: 12/06/2019 10:25:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61Κ2ΟΡΓΦ-24Β
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Τετ, 12/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/06/2019 07:55:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ9ΓΟΡΓΦ-533
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ) ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Τετ, 12/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ) ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 12/06/2019 07:44:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΤ9ΟΡΓΦ-Ι28
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 30 - 5 - 2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:30 στην περιοχή μεταξύ των οδών Πλαταιών - Λεβαδείας - Ναυπάκτου και Σωκράτους...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 29 - 5 - 2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 8:30 - 13:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου - Δαφνούντος - Νίκαιας - Λο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 29-5-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Αγράφων - Γιαννιτσιώτη - Ταυγέτου - Φιλίας - Ολ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 21-5-2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 - 14:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Μάνου Κατράκη - Λεωφ. Δημοκρατίας - Παναγούλη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 20/5/2019 λόγω βλάβης αγωγού  υπάρχει διακοπή νερού από τις 10:30 μεταξύ των οδών  Τυμφρηστού- Κυθήρων-Παπασιοπούλου-Νάξου. Η επισκευή της βλάβης κα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 13-5-2019 από 08:45, λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία καλυβίων μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου - Λουκά Ακρίτα - Πλαστήρα - Βάρναλ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 8/5/2019 Λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού από 10:30 - 13:00 στη συνοικία Καλυβίων, μεταξύ των οδών Ψηλορείτη - Αρμενοπούλου - Κατή - Κιθαίρωνος - Σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Δαμασκηνού - Μάνου Κατράκη - Λεωφ. Δημοκρατίας - Βελουχιώτη.  Συνεργεία της ΔΕΥΑ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή Καλυβιων μεταξύ των οδών 25Μαρτίου Λ.Ακρίτα και Βάρναλη. συνεργεία της ΔΕΥΑΛ επισκευαζουν την βλάβη. ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 17-4-2019 θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών : Μητροπολίτου Δαμασκηνού - Μάνου Κατράκη - Λεωφ. Δημοκρατίας - Βελ...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4024

Έχουν ολοκληρωθεί: 4009

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)