Δι@ύγεια

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων ΔΕΥΑΛ έτους 2018

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/01/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων ΔΕΥΑΛ έτους 2018
Ημ/νια: 09/01/2018 14:15:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Η4ΟΡΓΦ-6Ε8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2018 11:19:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Κ0ΧΟΡΓΦ-Θ4Μ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2018 11:17:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΙΔΒΟΡΓΦ-Σ35
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2018 11:14:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΓΧΟΡΓΦ-ΥΥΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2018 11:11:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 71ΞΕΟΡΓΦ-Ξ42
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2018 11:05:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΝΔΟΡΓΦ-ΝΕΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 09/01/2018 11:03:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν7ΤΟΡΓΦ-ΚΞΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2018 11:02:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4Ψ5ΟΡΓΦ-5ΜΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2018 11:01:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΑΘΟΡΓΦ-ΤΡΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 09/01/2018 10:58:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7289ΟΡΓΦ-ΥΑΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής Μείωσης λογαριασμών νερού – Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντα

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/01/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής Μείωσης λογαριασμών νερού – Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντα
Ημ/νια: 08/01/2018 14:32:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΒΛΟΡΓΦ-ΙΞΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/01/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2018 14:04:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΞΝΟΡΓΦ-ΤΝΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο : «Τροφοδοτικοί Αγωγοί Ύδρευσης Περιοχής Λειανοκλαδίου» προϋπολογισμού 440.000,00 €, αναδόχου : «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/01/2018 - 23:00
Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο : «Τροφοδοτικοί Αγωγοί Ύδρευσης Περιοχής Λειανοκλαδίου» προϋπολογισμού 440.000,00 €, αναδόχου : «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.».
Ημ/νια: 08/01/2018 12:23:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΨΒΟΡΓΦ-ΦΘ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Έργα αποκαταστάσεων υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/01/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Έργα αποκαταστάσεων υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων».
Ημ/νια: 08/01/2018 12:21:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο81ΟΡΓΦ-ΨΕΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ενστάσεων της υπηρεσίας : «Μυοκτονία- απεντόμωση».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/01/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ενστάσεων της υπηρεσίας : «Μυοκτονία- απεντόμωση».
Ημ/νια: 08/01/2018 12:19:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΦΖΟΡΓΦ-Λ4Χ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ενστάσεων της προμήθειας : «Χυτοσιδηρά εξαρτήματα».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/01/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ενστάσεων της προμήθειας : «Χυτοσιδηρά εξαρτήματα».
Ημ/νια: 08/01/2018 12:15:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΞΩΟΡΓΦ-25Φ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ενστάσεων της προμήθειας : «Σωλήνες και εξαρτήματα».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/01/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ενστάσεων της προμήθειας : «Σωλήνες και εξαρτήματα».
Ημ/νια: 08/01/2018 12:11:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΜΜΟΡΓΦ-ΥΔΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή έργων περιβάλλοντος χώρου νέου κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/01/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή έργων περιβάλλοντος χώρου νέου κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».
Ημ/νια: 08/01/2018 12:10:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69Υ0ΟΡΓΦ-1ΕΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και τρόπου ανάθεσης για την: «Εκτέλεση προμήθειας υλικών και κατασκευή παταριού».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/01/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και τρόπου ανάθεσης για την: «Εκτέλεση προμήθειας υλικών και κατασκευή παταριού».
Ημ/νια: 08/01/2018 12:06:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΧΜΟΡΓΦ-ΤΩΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών της προμήθειας : «Ασφαλτόμιγμα Α 12,5 και Α 20».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/01/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών της προμήθειας : «Ασφαλτόμιγμα Α 12,5 και Α 20».
Ημ/νια: 08/01/2018 12:03:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΨ2ΟΡΓΦ-Α3Θ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΧΕΡΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

Στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας πραγματοποιήθηκε στις 10/01/2018 η κλήρωση για την ανάδειξη του τυχερού ο οποίος κερδίζει τον φορητό υπολογιστή που κληρώθηκε μεταξύ αυ...

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτ...

 Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για τον :  « Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός του Δήμου Λαμιέων» προϋπολογισμού...

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην οδό Στυλίδος

        Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου : «Αντιπλημμυρικής προστασίας της ανατολικής εισόδου Λαμίας» η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από...

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑ Λαμίας σας ανακοινώνει την διακοπή της ύδρευσης στην οδό Παπαθανασίου και παρόδων αυτής. Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από την ώρα 10:30-11:30 π.μ στην οδό  Π...

Διακοπή Υδροδότησης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κ...

   Δημοτικό Διαμέρισμα των Κομποτάδων στο πλαίσιο των εργασιών που θα διενεργηθούν για την αλλαγή και την αντικατάσταση της βάνας δικτύου κατανάλωσης η οποία παουσί...

Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του...

     Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογ...

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην οδό Στυ...

Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρικής προστασίας της ανατολικής εισόδου Λαμίας» η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Πέμπτη 9...

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Παναγιώτη.

     Ο Παναγιώτης Κυτιάνης εργάσθηκε για 28 ολόκληρα χρόνια στην Υπηρεσία, δίνοντας τον εαυτό του,πέρα από συμβατικές συνθήκες υποχρεώσεις και ωράρια. Οι δημότες θα...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4005

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2431 εργασίες)