Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 11/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 11/11/2019 12:33:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΒΒΟΡΓΦ-7ΥΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 11/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 11/11/2019 12:30:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Π3ΟΡΓΦ-ΣΙΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 11/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 11/11/2019 12:25:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΛΕΟΡΓΦ-ΩΒ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 11/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 11/11/2019 12:23:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΧΞΟΡΓΦ-ΧΓ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/11/2019 - 23:00
Θέμα: Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.
Ημ/νια: 08/11/2019 12:46:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ9ΜΟΡΓΦ-ΕΔΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/11/2019 - 23:00
Θέμα: Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.
Ημ/νια: 08/11/2019 12:38:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΗΒΟΡΓΦ-2Μ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/11/2019 11:18:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ75ΓΟΡΓΦ-57Π
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/11/2019 10:18:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΡ8ΟΡΓΦ-Ω90
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την : «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/11/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την : «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων».
Ημ/νια: 08/11/2019 10:06:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ8ΗΟΡΓΦ-ΤΣΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/11/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων».
Ημ/νια: 08/11/2019 10:05:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ90ΟΡΓΦ-6ΙΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Συγκρότηση Επιτροπής για τη μείωση λογαριασμών κατανάλωσης νερού για το 2019.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 08/11/2019 - 23:00
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για τη μείωση λογαριασμών κατανάλωσης νερού για το 2019.
Ημ/νια: 08/11/2019 10:03:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠ8ΑΟΡΓΦ-ΣΩΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επείγουσα εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύων» αναδόχου: «ΟΛΓΑ ΤΣΩΝΗ Ε.Δ.Ε.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/11/2019 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επείγουσα εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύων» αναδόχου: «ΟΛΓΑ ΤΣΩΝΗ Ε.Δ.Ε.».
Ημ/νια: 07/11/2019 14:45:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΖΗΟΡΓΦ-ΛΚΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 07/11/2019 14:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΡΣΟΡΓΦ-8Σ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 07/11/2019 14:10:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΚΨΟΡΓΦ-Δ66
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την «Παροχή υπηρεσιών χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων-φορτηγών με οδηγό-χειριστή»

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/11/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την «Παροχή υπηρεσιών χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων-φορτηγών με οδηγό-χειριστή»
Ημ/νια: 07/11/2019 14:05:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΥΑΟΡΓΦ-ΝΜ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας δικαιολογητικών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Γεωργικού Ελκυστήρα».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/11/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας δικαιολογητικών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Γεωργικού Ελκυστήρα».
Ημ/νια: 07/11/2019 13:51:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ9ΒΟΡΓΦ-ΤΝΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Κατάταξη εργατοτεχνικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ βάσει της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/11/2019 - 23:00
Θέμα: Κατάταξη εργατοτεχνικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ βάσει της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.
Ημ/νια: 07/11/2019 13:46:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΞ2ΟΡΓΦ-Θ9Κ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση χορήγησης έκτακτης χρηματικής διευκόλυνσης.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/11/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση χορήγησης έκτακτης χρηματικής διευκόλυνσης.
Ημ/νια: 07/11/2019 13:41:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΑΦΟΡΓΦ-ΦΣΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Αποζημίωση μελών Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/11/2019 - 23:00
Θέμα: Αποζημίωση μελών Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ
Ημ/νια: 07/11/2019 13:38:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Θ7ΟΡΓΦ-ΖΗΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 07/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/11/2019 11:52:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΖΘΟΡΓΦ-3ΣΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από τις 13:00 στην περιοχή Οφανού. Η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται κατά τις 15:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 10-10-2019 λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών: Τσιριμόκου-Γκούρα-Πλούταρχου-Παπανδρέου-Σπύρου Τράκα-Αθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

          Από Τετάρτη 9-10-2019 και για τις επόμενες ημέρες είναι απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Νέα Άμπλιανη από την ο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 24-9-2019 λόγω έκτακτης βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή κατά μήκος της οδού Τυμφριστού και παρόδους της, από την οδό Πάρου έως την οδό Κοραή...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 11-9-2019, λόγω βλάβη,ς θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοιόητητα Λειανοκλαδίου και στο τμήμα νότια της εθνικής οδού Λαμίας-Καρπενησίου από 10:30...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης που σημειώθηκε στις 6:52 σήμερα το πρωί στο δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Χαλκομάτας και Δαμάστας, επηρεάζεται η υδροδότηση (διακοπή και πτώση πίεσης) στ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 13-8-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Μ.Μπότσαρη, Μενελάου, Ματσούκα, Πλάτωνος, Εσλιν, Αριστοφάνους από 9:0...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 11-7-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 11:00 - 14:00 στην περιοχή της οδού Τυμφρηστού από Καφασέϊκα έως Αγ. Λουκά  και στα υψηλά τμήμ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Παρασκευή 5/7/2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοινότητα Σταυρού από 10:00 έως 17:00 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 30 - 5 - 2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:30 στην περιοχή μεταξύ των οδών Πλαταιών - Λεβαδείας - Ναυπάκτου και Σωκράτους...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4166

Έχουν ολοκληρωθεί: 4097

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2451 εργασίες)