Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 11/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2018 10:08:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΔ3ΟΡΓΦ-Χ5Α
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 11/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2018 08:28:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 78ΖΒΟΡΓΦ-18Β
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 11/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2018 08:24:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΔΟΟΡΓΦ-ΘΚΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 11/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2018 08:21:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΞ4ΟΡΓΦ-ΚΓ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 11/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2018 08:19:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ9ΒΟΡΓΦ-Υ8Λ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Περί της από 19-6-2018 με αρ. πρωτ. 3514 αίτησης του Κακιώρη Κωνσταντίνου, για αποζημίωση ζημιών που προκλήθηκαν από βλάβη αγωγού ομβρίων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/10/2018 - 23:00
Θέμα: Περί της από 19-6-2018 με αρ. πρωτ. 3514 αίτησης του Κακιώρη Κωνσταντίνου, για αποζημίωση ζημιών που προκλήθηκαν από βλάβη αγωγού ομβρίων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ
Ημ/νια: 09/10/2018 14:44:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΑΘΟΡΓΦ-6ΝΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Περί της από 22-1-2018 με αρ. πρωτ. 421 αίτησης του Αθανασίου Νικολάου, για αποζημίωση ζημιών που προκλήθηκαν από βλάβη αγωγού ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/10/2018 - 23:00
Θέμα: Περί της από 22-1-2018 με αρ. πρωτ. 421 αίτησης του Αθανασίου Νικολάου, για αποζημίωση ζημιών που προκλήθηκαν από βλάβη αγωγού ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ
Ημ/νια: 09/10/2018 14:42:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΛ1ΟΡΓΦ-8ΚΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση διάθεσης βοθρολυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/10/2018 - 23:00
Θέμα: Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση διάθεσης βοθρολυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό
Ημ/νια: 09/10/2018 14:40:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΗΥΟΡΓΦ-ΥΥΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ανάθεσης για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματου δικτύου κάλυψης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ανάθεσης για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματου δικτύου κάλυψης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».
Ημ/νια: 09/10/2018 14:30:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΥΛΟΡΓΦ-ΩΟΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης για την : «Σύνταξη τεύχους προδιαγραφών-απαιτήσεων για εναρμόνιση με την οδηγία ΕΚ 2016/679 (GDPR) / Αναβάθμιση πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών για την εναρμόνιση με την...

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης για την : «Σύνταξη τεύχους προδιαγραφών-απαιτήσεων για εναρμόνιση με την οδηγία ΕΚ 2016/679 (GDPR) / Αναβάθμιση πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών για την εναρμόνιση με την οδηγία ΕΚ 2016/679 (GDPR)».
Ημ/νια: 09/10/2018 14:27:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΓΤΟΡΓΦ-ΘΥ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την πράξη: «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων, Παρακολούθηση Ραδιενεργών Ουσιών στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής...

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την πράξη: «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων, Παρακολούθηση Ραδιενεργών Ουσιών στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής Ιλύος», συνολικού προϋπολογισμού 24.950,00 € πλέον Φ.Π.Α. 5.988,00 €, σύνολο 30.938,00 €.
Ημ/νια: 09/10/2018 13:48:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΙΦΟΡΓΦ-Ω3Δ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο Δήμο Λαμιέων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο Δήμο Λαμιέων».
Ημ/νια: 09/10/2018 13:44:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΨΝΟΡΓΦ-Κ9Κ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την παροχή της υπηρεσίας : «Συντήρηση συστήματος Τηλέλεγχου – Τηλεχειρισμού δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ.» προϋπολογισμού 58.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13.992,00 € σύνολο 72.292,00 €.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την παροχή της υπηρεσίας : «Συντήρηση συστήματος Τηλέλεγχου – Τηλεχειρισμού δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ.» προϋπολογισμού 58.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13.992,00 € σύνολο 72.292,00 €.
Ημ/νια: 09/10/2018 13:39:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΥ8ΟΡΓΦ-5ΟΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Λειτουργία και Συντήρηση Ε.Ε.Λ. Λειανοκλαδίου – Υπάτης».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Λειτουργία και Συντήρηση Ε.Ε.Λ. Λειανοκλαδίου – Υπάτης».
Ημ/νια: 09/10/2018 13:32:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΤ1ΟΡΓΦ-ΛΜΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο : «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων έργων Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 09/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο : «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων έργων Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας».
Ημ/νια: 09/10/2018 13:28:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ5ΩΟΡΓΦ-Ο9Ω
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 08/10/2018 14:29:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο3ΠΟΡΓΦ-ΧΥ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 08/10/2018 14:18:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΗΓΟΡΓΦ-Δ6Θ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/10/2018 13:53:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4Γ2ΟΡΓΦ-ΓΚΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/10/2018 13:46:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΛΣΟΡΓΦ-ΘΘ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 08/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 08/10/2018 13:40:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΘ7ΟΡΓΦ-2Θ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Προκήρυξη για Υδρόμετρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια : « Υδρόμετρα » προϋπολογισμού 58.745,00 € πλέον Φ.Π.Α. 14.098,80 € σύνολ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 17-10-2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην οδό Όθωνος από Αμαλίας έως Αγ. Νικολάου από ώρα 9:00 έως ώρα 14:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 24/9/2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στις 9:00 - 12:00 στο τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου από Βαρδουσίων έως Λυσικράτους και στις καθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αποκατάστασης χθεσινής βλάβης αγωγού, σήμερα Παρασκευή 21/9/2018 θα επαναληφθεί η διακοπή υδροδότησης από 9:30 έως 14:30 στην οδό Μακροπούλου, από Σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Πέμπτη 20/9/2018 Λόγω βλάβης αγωγού, έχει γίνει διακοπή νερού στην οδό Μακροπούλου από την οδό Σκληβανιώτου μέχρι την οδό Παπαλουκά. Η αποκατάσταση της βλάβ...

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια εργαλείων

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4017

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)