Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 11/04/2018 13:04:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΒΝΟΡΓΦ-3Ε7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 11/04/2018 13:01:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΛ3ΟΡΓΦ-ΧΦΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 11/04/2018 12:43:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΣΞΟΡΓΦ-1ΩΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 11/04/2018 12:39:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω13ΧΟΡΓΦ-ΞΙΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 11/04/2018 12:35:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΩΧΟΡΓΦ-4ΦΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 11/04/2018 12:30:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΤΟΟΡΓΦ-9Δ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 11/04/2018 12:27:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΩΥΟΡΓΦ-ΥΛΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 11/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 11/04/2018 12:26:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΙΗΟΡΓΦ-ΥΧΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού για την : «Εκτέλεση προμήθειας υλικών και κατασκευή παταριού».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού για την : «Εκτέλεση προμήθειας υλικών και κατασκευή παταριού».
Ημ/νια: 10/04/2018 14:38:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΧΝΟΡΓΦ-23Α
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Υποστήριξη εργασιών επισκευής αγωγού Φ.550 από Γοργοπόταμο» αναδόχου: «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/04/2018 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Υποστήριξη εργασιών επισκευής αγωγού Φ.550 από Γοργοπόταμο» αναδόχου: «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».
Ημ/νια: 10/04/2018 14:25:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ψ2ΟΡΓΦ-0ΟΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης για την : «Παροχή υπηρεσιών, συντήρησης και επισκευής Η/Μ εγκαταστάσεων του νέου κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης για την : «Παροχή υπηρεσιών, συντήρησης και επισκευής Η/Μ εγκαταστάσεων του νέου κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».
Ημ/νια: 10/04/2018 14:16:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΩ7ΟΡΓΦ-ΕΧΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού για την : «Εκτέλεση προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης στο Βιολογικό Καθαρισμό».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού για την : «Εκτέλεση προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης στο Βιολογικό Καθαρισμό».
Ημ/νια: 10/04/2018 14:15:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΥΙΟΡΓΦ-ΦΜΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Έργα αποκαταστάσεων και επεκτάσεων δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Έργα αποκαταστάσεων και επεκτάσεων δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας».
Ημ/νια: 10/04/2018 14:12:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΚ2ΟΡΓΦ-ΨΕΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης για την : «Παροχή γεωπονικών επιστημονικών υπηρεσιών για την εφαρμογή ιλύος».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης για την : «Παροχή γεωπονικών επιστημονικών υπηρεσιών για την εφαρμογή ιλύος».
Ημ/νια: 10/04/2018 14:11:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΜΚΟΡΓΦ-9Β6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και δαπάνης 6.908,76 € πλέον Φ.Π.Α. 1.658,10 € σύνολο 8.566,86 € για την : «Διασύνδεση του νέου κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας με το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών ΜΑΝ Δήμου Λαμιέων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και δαπάνης 6.908,76 € πλέον Φ.Π.Α. 1.658,10 € σύνολο 8.566,86 € για την : «Διασύνδεση του νέου κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας με το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών ΜΑΝ Δήμου Λαμιέων».
Ημ/νια: 10/04/2018 14:06:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΡΞΟΡΓΦ-Θ93
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια : «Ορειχάλκινων - γαλβανισμένων και ανοξείδωτων εξαρτημάτων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια : «Ορειχάλκινων - γαλβανισμένων και ανοξείδωτων εξαρτημάτων».
Ημ/νια: 10/04/2018 14:04:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 942ΞΟΡΓΦ-8ΟΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 10/04/2018 14:02:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΤΠΟΡΓΦ-ΣΙ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια : «Μπετά - Ασφαλτικά».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 10/04/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια : «Μπετά - Ασφαλτικά».
Ημ/νια: 10/04/2018 13:59:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΗΔΟΡΓΦ-9ΣΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 05/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2018 12:38:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΛΝΟΡΓΦ-5ΘΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 05/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2018 12:36:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΒΔΟΡΓΦ-ΟΩΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Διακοπή Υδροδότησης

Σήμερα 20/04/2018 θα γίνει διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα του οικισμού Βράχας από 9:30-11:30 π.μ λόγω βλάβης.   Δ.Ε.Υ.Α  ΛΑΜΙΑΣ Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου &...

Διακοπή Υδροδότησης

  Σήμερα 18/04/2018 από 12:00 τα μεσάνυχτα έως αύριο 07:00 θα γίνει διακοπή υδροδότησης στην οδό Κασσάνδρας από την οδό Βελισσαρίου έως την οδό Βάρναλη για έλεγχο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 Η Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας ενδιαφέρεται για την προμήθεια λιπαντικών αυτοκινήτων. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά έως 20/4/2018 (ΩΡΑ: 10:00 π.μ.)  ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

    Η Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας ενδιαφέρεται για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά έως 17/04/2018 (ΩΡΑ: 10:00 π.μ.)....

Ευχές Πάσχα.

Η Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά, Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση με υγεία , αγάπη και ευημερία.  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                            Λαμία   21  -  3  -  2018   ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                   

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4009

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2431 εργασίες)