Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 15/06/2018 15:55:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΟΠΟΡΓΦ-ΦΔΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 15/06/2018 15:52:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99Ε9ΟΡΓΦ-ΧΕΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 15/06/2018 15:46:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΠΦΟΡΓΦ-9ΚΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 15/06/2018 15:42:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΩΦΟΡΓΦ-ΓΗΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 15/06/2018 15:40:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΩΣΟΡΓΦ-ΨΩΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 15/06/2018 15:32:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΚΜΟΡΓΦ-ΚΡΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 15/06/2018 15:24:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Α5ΟΡΓΦ-ΕΩ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΠΑ)

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 15/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΠΑ)
Ημ/νια: 15/06/2018 15:18:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΗΝΟΡΓΦ-ΓΨ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την : «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 14/06/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την : «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών».
Ημ/νια: 14/06/2018 10:21:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΖΒΟΡΓΦ-ΞΝΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση : «Προμήθειας Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» συνολικού προϋπολογισμού 51.708,00€ με Φ.Π.Α.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 14/06/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση : «Προμήθειας Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» συνολικού προϋπολογισμού 51.708,00€ με Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 14/06/2018 10:17:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΑΙΟΡΓΦ-ΦΓ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την : «Προμήθεια Υποχλωριώδους νατρίου» συνολικού προϋπολογισμού 47.581,60 € με Φ.Π.Α.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 14/06/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την : «Προμήθεια Υποχλωριώδους νατρίου» συνολικού προϋπολογισμού 47.581,60 € με Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 14/06/2018 10:16:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΙΙΟΡΓΦ-ΗΗΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Υποστήριξη εργασιών επισκευής αγωγού Φ 550 από Γοργοπόταμο» αναδόχου : ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 14/06/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Υποστήριξη εργασιών επισκευής αγωγού Φ 550 από Γοργοπόταμο» αναδόχου : ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Ημ/νια: 14/06/2018 10:14:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΞΜΟΡΓΦ-ΤΓΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες νέου κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας» της αναδόχου Κ/Ξ SEC – SICAP Α.Τ.Ε.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 14/06/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες νέου κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας» της αναδόχου Κ/Ξ SEC – SICAP Α.Τ.Ε.
Ημ/νια: 14/06/2018 10:12:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ5ΓΟΡΓΦ-Ψ5Σ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τροποποίηση κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού Φ.800 στη Γερμανική Τάφρο» της αναδόχου Κ/Ξ SEC – SICAP Α.Τ.Ε.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 14/06/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τροποποίηση κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού Φ.800 στη Γερμανική Τάφρο» της αναδόχου Κ/Ξ SEC – SICAP Α.Τ.Ε.
Ημ/νια: 14/06/2018 10:10:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ4ΚΟΡΓΦ-0ΝΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Έργα συντήρησης – λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» της αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 14/06/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Έργα συντήρησης – λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» της αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
Ημ/νια: 14/06/2018 10:06:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΜΗΟΡΓΦ-ΦΚΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Κατασκευή αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας» της αναδόχου «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 14/06/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Κατασκευή αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας» της αναδόχου «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Ημ/νια: 14/06/2018 10:04:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΟΠΟΡΓΦ-ΡΗ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Έργα αποκαταστάσεων υποδομών ύδρευσης - αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων» της αναδόχου «Όλγας Τσώνη Ε.Δ.Ε.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 14/06/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Έργα αποκαταστάσεων υποδομών ύδρευσης - αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων» της αναδόχου «Όλγας Τσώνη Ε.Δ.Ε.».
Ημ/νια: 14/06/2018 10:02:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΝΠΟΡΓΦ-Ψ0Υ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Έργα συντήρησης – λειτουργίας δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» του αναδόχου Παναγιώτη Γώγου Ε.Δ.Ε.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 14/06/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Έργα συντήρησης – λειτουργίας δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» του αναδόχου Παναγιώτη Γώγου Ε.Δ.Ε.
Ημ/νια: 14/06/2018 09:59:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΠ4ΟΡΓΦ-ΝΑ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 13/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2018 11:55:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ33ΟΡΓΦ-ΘΓΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 13/06/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2018 10:32:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Μ0ΛΟΡΓΦ-ΗΛΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Προμήθεια Οικοδομικών υλικών

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 59.585,60 € πλέον Φ.Π.Α. 14.300,54 € σύνολο 73.886,14 €....

Προμήθεια Οικοδομικών υλικών

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 59.585,60 € πλέον Φ.Π.Α. 14.300,54 € σύνολο 73.886,14 €....

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου» προϋπολογισμού 38.590,00 € πλέον 9.261,60 € για Φ.Π.Α σύνολο 47.851,...

Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την : «Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας» προϋπολογισμού 41.700,00 € πλέον Φ.Π.Α...

Λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επε...

Αναρτάται προκήρυξη στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λαμίας.Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, 9/5/2018 θα γίνει διακοπή νερού από ώρα 10:00 πμ έως ώρα 11:00 πμ στην οδό Τυμφρηστού και παρόδους, από την οδό Κοκκαλάκη έως την οδό Κοραή και σε τμήματα τ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 2/5/2018 θα γίνει διακοπή νερού σε τμήμα των εργατικών κατοικιών στα Γαλανέικα από 09:30 με 11:00 λόγω βλάβης.

ΜΠΕΤΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια : « Μπετά - Ασφαλτικά » προϋπολογισμού 43.720,00 € πλέον Φ.Π.Α. 10.492,80 € σύνολο 54.212,80...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4012

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)