Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 21/06/2019 14:41:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Ζ3ΥΟΡΓΦ-21Γ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Ημ/νια: 21/06/2019 14:29:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 671ΝΟΡΓΦ-ΦΨΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2019 14:26:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ8ΝΟΡΓΦ-Γ3Β
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2019 14:22:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ16ΟΡΓΦ-94Λ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 21/06/2019 14:21:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ82ΟΡΓΦ-ΖΩΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2019 12:56:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΠΔΟΡΓΦ-ΛΓΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2019 12:55:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΙ0ΟΡΓΦ-Κ4Ω
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2019 12:52:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ψ7ΟΡΓΦ-0Ω2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2019 12:50:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΛ3ΟΡΓΦ-Γ20
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 21/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 21/06/2019 09:29:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΒΣΟΡΓΦ-8ΚΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 20/06/2019 14:04:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΣΙΟΡΓΦ-ΘΜΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 20/06/2019 13:32:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΜΖΟΡΓΦ-ΚΗ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 20/06/2019 13:30:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΖΒΟΡΓΦ-ΞΒΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ημ/νια: 20/06/2019 13:02:34
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΠΑΟΡΓΦ-Θ45
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ημ/νια: 20/06/2019 12:52:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Π9ΟΡΓΦ-Ε2Ρ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Υ. ΓΙΑ ΑΝΑΝ.ΤΡΟΠΟΠ.ΠΕΡΙΒ.ΟΡΩΝ ΕΕΛ&ΑΔΕΙΟΔ.ΜΕΤ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Υ. ΓΙΑ ΑΝΑΝ.ΤΡΟΠΟΠ.ΠΕΡΙΒ.ΟΡΩΝ ΕΕΛ&ΑΔΕΙΟΔ.ΜΕΤ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ημ/νια: 20/06/2019 12:38:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΦΟΟΡΓΦ-ΦΦ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ&ΥΛΟΠ.ΔΙΑΔ.ΔΗΜΟΠΡΑ.Γ.Σ.Υ.-Σ.Α.Ν.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ&ΥΛΟΠ.ΔΙΑΔ.ΔΗΜΟΠΡΑ.Γ.Σ.Υ.-Σ.Α.Ν.
Ημ/νια: 20/06/2019 12:31:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΙ4ΟΡΓΦ-ΝΚΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΤΟΠΟΓ.ΧΑΡΑΞΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΓ. Σ5 κλπ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΤΟΠΟΓ.ΧΑΡΑΞΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΓ. Σ5 κλπ
Ημ/νια: 20/06/2019 12:24:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ7ΦΟΡΓΦ-Β9Ξ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 20/06/2019 12:10:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΡΩΟΡΓΦ-4ΕΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 20/06/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 20/06/2019 11:59:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΧΞΟΡΓΦ-Η0Σ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 11-7-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 11:00 - 14:00 στην περιοχή της οδού Τυμφρηστού από Καφασέϊκα έως Αγ. Λουκά  και στα υψηλά τμήμ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Παρασκευή 5/7/2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοινότητα Σταυρού από 10:00 έως 17:00 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 30 - 5 - 2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:30 στην περιοχή μεταξύ των οδών Πλαταιών - Λεβαδείας - Ναυπάκτου και Σωκράτους...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 29 - 5 - 2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 8:30 - 13:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου - Δαφνούντος - Νίκαιας - Λο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 29-5-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Αγράφων - Γιαννιτσιώτη - Ταυγέτου - Φιλίας - Ολ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 21-5-2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 - 14:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Μάνου Κατράκη - Λεωφ. Δημοκρατίας - Παναγούλη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 20/5/2019 λόγω βλάβης αγωγού  υπάρχει διακοπή νερού από τις 10:30 μεταξύ των οδών  Τυμφρηστού- Κυθήρων-Παπασιοπούλου-Νάξου. Η επισκευή της βλάβης κα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 13-5-2019 από 08:45, λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία καλυβίων μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου - Λουκά Ακρίτα - Πλαστήρα - Βάρναλ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 8/5/2019 Λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού από 10:30 - 13:00 στη συνοικία Καλυβίων, μεταξύ των οδών Ψηλορείτη - Αρμενοπούλου - Κατή - Κιθαίρωνος - Σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Δαμασκηνού - Μάνου Κατράκη - Λεωφ. Δημοκρατίας - Βελουχιώτη.  Συνεργεία της ΔΕΥΑ...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4026

Έχουν ολοκληρωθεί: 4014

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)