Δι@ύγεια

Συγκρότηση Επιτροπών για δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 29/01/2019 - 23:00
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών για δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Ημ/νια: 29/01/2019 11:22:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω77ΠΟΡΓΦ-Σ1Η
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 29/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 29/01/2019 11:10:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ν5ΟΡΓΦ-ΖΦΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 28/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημ/νια: 28/01/2019 15:19:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΞΚΟΡΓΦ-Α0Κ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 28/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 28/01/2019 14:26:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 687ΔΟΡΓΦ-76Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ Η/Υ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 28/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ Η/Υ
Ημ/νια: 28/01/2019 14:16:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΔΕΟΡΓΦ-ΖΝΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 28/01/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 28/01/2019 14:03:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ7ΔΟΡΓΦ-Δ33
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εξέταση αιτήσεων και λήψη απόφασης εφαρμογής άρθρου 108 του Ν. 4583/2018.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 28/01/2019 - 23:00
Θέμα: Εξέταση αιτήσεων και λήψη απόφασης εφαρμογής άρθρου 108 του Ν. 4583/2018.
Ημ/νια: 28/01/2019 12:57:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΕΖΟΡΓΦ-ΦΑ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία : «Ασφάλιση αυτοκινήτων - μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 28/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία : «Ασφάλιση αυτοκινήτων - μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων».
Ημ/νια: 28/01/2019 12:46:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΟΛΟΡΓΦ-Χ7Γ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση υπογραφής ειδικής σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 28/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση υπογραφής ειδικής σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
Ημ/νια: 28/01/2019 12:42:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΑΞΟΡΓΦ-Θ61
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ανανέωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης ακινήτων (αποθήκη Ροδίτσας)

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 28/01/2019 - 23:00
Θέμα: Ανανέωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης ακινήτων (αποθήκη Ροδίτσας)
Ημ/νια: 28/01/2019 12:40:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΝΖΟΡΓΦ-ΗΗ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ανάθεση εξωδικαστικών νομικών υπηρεσιών και συμβουλών για το έτος 2019

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 28/01/2019 - 23:00
Θέμα: Ανάθεση εξωδικαστικών νομικών υπηρεσιών και συμβουλών για το έτος 2019
Ημ/νια: 28/01/2019 12:33:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΓΣΟΡΓΦ-2ΝΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εκτέλεση εργασιών καταμετρήσεων, διακοπών και επανασυνδέσεων στις Δ.Ε. Υπάτης και Γοργοποτάμου και απευθείας ανάθεση.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 28/01/2019 - 23:00
Θέμα: Εκτέλεση εργασιών καταμετρήσεων, διακοπών και επανασυνδέσεων στις Δ.Ε. Υπάτης και Γοργοποτάμου και απευθείας ανάθεση.
Ημ/νια: 28/01/2019 12:31:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΤ9ΟΡΓΦ-512
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.
Ημ/νια: 25/01/2019 12:59:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΕΜΟΡΓΦ-Ν1Ψ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ενημέρωση και λήψη απόφασης της από 3-1-2019 με αριθ. πρωτ. 26 αίτησης του Ριζάκου Απόστολου, για αποζημίωση ζημιών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/01/2019 - 23:00
Θέμα: Ενημέρωση και λήψη απόφασης της από 3-1-2019 με αριθ. πρωτ. 26 αίτησης του Ριζάκου Απόστολου, για αποζημίωση ζημιών.
Ημ/νια: 25/01/2019 09:41:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΠΕΟΡΓΦ-Ξ03
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την υπηρεσία: «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων, Παρακολούθηση Ραδιενεργών Ουσιών στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής Ιλύος»

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την υπηρεσία: «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων, Παρακολούθηση Ραδιενεργών Ουσιών στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής Ιλύος»
Ημ/νια: 25/01/2019 09:39:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Ζ6ΗΟΡΓΦ-Ι90
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της υπηρεσίας: «Συντήρηση και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος – εφαρμογή και λειτουργία του».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της υπηρεσίας: «Συντήρηση και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος – εφαρμογή και λειτουργία του».
Ημ/νια: 25/01/2019 09:37:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6217ΟΡΓΦ-Θ9Λ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την προμήθεια: «Μελάνια γνήσια- μελάνια αναγομωμένα-γραφική ύλη-ξηρογραφικό χαρτί-φάκελοι-λογαριασμοί- έντυπα».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την προμήθεια: «Μελάνια γνήσια- μελάνια αναγομωμένα-γραφική ύλη-ξηρογραφικό χαρτί-φάκελοι-λογαριασμοί- έντυπα».
Ημ/νια: 25/01/2019 09:35:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ5ΖΟΡΓΦ-ΘΜΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων-φορτηγών με οδηγό-χειριστή».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων-φορτηγών με οδηγό-χειριστή».
Ημ/νια: 25/01/2019 09:32:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Υ4ΟΡΓΦ-Μ2Σ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Έργα συντήρησης ύδρευσης - αποχέτευσης».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Έργα συντήρησης ύδρευσης - αποχέτευσης».
Ημ/νια: 25/01/2019 09:29:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΧΗΟΡΓΦ-ΦΘΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Νέος τροφοδοτικός αγωγός ύδρευσης Ζακέικα - Φραντζόμυλος».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 25/01/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Νέος τροφοδοτικός αγωγός ύδρευσης Ζακέικα - Φραντζόμυλος».
Ημ/νια: 25/01/2019 09:26:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΠΖΟΡΓΦ-4Σ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 21-2-2019 θα γίνει διακοπή νερού σε όλη την τοπική κοινότητα Ζακέικων από 9:00 έως 13:00 λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 14-2-2019, λόγω αλλαγής βάννας θα γίνει διακοπή νερού στις 10:00 έως 13:00 σην οδό Σίφνου και σε τμήματα των οδών: Καρπάθου (από Κέρκυρας έως Κεγαλλην...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 2-1-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:00 στην περιοχή Γαλανέικα μεταξύ των οδών Φίτσιου, Γαλανού, Αλύτρωτων Πατρίδων, Πα...

Έργα 9 εκατομμυρίων ευρώ από τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμί...

27/12/2018             Η  Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας συνεχίζοντας τις επιτυχημένες προσπάθειες για εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων που βελτιώνουν το περιβάλλον και την ποιότ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 22-11-2018 λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:30 στην οδό Παπασιοπούλου (Δυτικό Τμήμα), από οδό Ύδρας έως οδό Σίφνου και σε τμήμα τη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 1-11-2018 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 09:00 έως 15:00 στην οδό Αριστοτέλους, στην Πλατεία Λαού, σε τμήμα της οδού Χ. Τρικούπη και στ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 17-10-2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην οδό Όθωνος από Αμαλίας έως Αγ. Νικολάου από ώρα 9:00 έως ώρα 14:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 24/9/2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στις 9:00 - 12:00 στο τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου από Βαρδουσίων έως Λυσικράτους και στις καθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αποκατάστασης χθεσινής βλάβης αγωγού, σήμερα Παρασκευή 21/9/2018 θα επαναληφθεί η διακοπή υδροδότησης από 9:30 έως 14:30 στην οδό Μακροπούλου, από Σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Πέμπτη 20/9/2018 Λόγω βλάβης αγωγού, έχει γίνει διακοπή νερού στην οδό Μακροπούλου από την οδό Σκληβανιώτου μέχρι την οδό Παπαλουκά. Η αποκατάσταση της βλάβ...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4021

Έχουν ολοκληρωθεί: 4009

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)