Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 10/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2018 15:03:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΝ8ΟΡΓΦ-Ι3Ι
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 10/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2018 14:59:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ8ΤΟΡΓΦ-Σ22
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 10/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2018 14:56:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΥΜΟΡΓΦ-Τ59
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 10/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2018 14:54:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Ν2ΧΟΡΓΦ-ΒΦΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την : «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 10/08/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την : «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών».
Ημ/νια: 10/08/2018 14:02:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΦΡΟΡΓΦ-Ψ9Ν
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την : «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών Δ.Κ. Καποδίστρια - Καλλικράτη».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 10/08/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την : «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών Δ.Κ. Καποδίστρια - Καλλικράτη».
Ημ/νια: 10/08/2018 14:01:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΑΦΟΡΓΦ-318
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 09/08/2018 14:48:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΦΣΟΡΓΦ-6ΝΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 09/08/2018 14:41:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΗΙΟΡΓΦ-83Η
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 09/08/2018 14:20:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω898ΟΡΓΦ-Π62
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 09/08/2018 14:08:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΕ7ΟΡΓΦ-Κ42
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΞΟΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΞΟΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 09/08/2018 14:01:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΙ7ΟΡΓΦ-ΦΞΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 09/08/2018 12:50:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω12ΟΟΡΓΦ-3Δ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 09/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 09/08/2018 09:41:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Λ6ΟΡΓΦ-ΣΨΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 08/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/08/2018 15:08:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Ε3ΟΡΓΦ-ΦΑΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 08/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/08/2018 12:03:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΓ4ΟΡΓΦ-3ΔΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 08/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ
Ημ/νια: 08/08/2018 11:48:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι1ΓΟΡΓΦ-1Β6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΚΛΙΝΕΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 08/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΚΛΙΝΕΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 08/08/2018 08:14:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΝΝΟΡΓΦ-ΨΨΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 07/08/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/08/2018 09:14:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Ψ6ΟΡΓΦ-9ΤΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 03/08/2018 - 23:00
Θέμα: Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.
Ημ/νια: 03/08/2018 11:44:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΜ2ΟΡΓΦ-Ρ3Λ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εντολή εκτός έδρας.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 03/08/2018 - 23:00
Θέμα: Εντολή εκτός έδρας.
Ημ/νια: 03/08/2018 07:17:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΡΖΟΡΓΦ-9ΜΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Αύριο Πέμπτη 9/8/2018 θα γίνει διακοπή νερού στα Εργατικά Νέας Μαγνησίας από ώρα 900 έως 1400, λόγω σύνδεσης νέου αγωγού.

Ορειχάλκινων – γαλβανισμένων και ανοξείδωτων...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ         Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια : « Ορειχάλκινων – γαλβανισμένων και ανοξείδωτων εξαρτημάτων »...

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜ...

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ  (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 62280)

Προμήθεια για δίκυκλο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Προμήθεια Οικοδομικών υλικών

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 59.585,60 € πλέον Φ.Π.Α. 14.300,54 € σύνολο 73.886,14 €....

Προμήθεια Οικοδομικών υλικών

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 59.585,60 € πλέον Φ.Π.Α. 14.300,54 € σύνολο 73.886,14 €....

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου» προϋπολογισμού 38.590,00 € πλέον 9.261,60 € για Φ.Π.Α σύνολο 47.851,...

Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την : «Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας» προϋπολογισμού 41.700,00 € πλέον Φ.Π.Α...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4014

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)