Δι@ύγεια

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΟΜΜΑΤΟΣ - ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 16/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΟΜΜΑΤΟΣ - ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Ημ/νια: 16/10/2018 13:12:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΑ7ΟΡΓΦ-2ΦΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 16/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 16/10/2018 13:00:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ25ΟΡΓΦ-ΞΙΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CONTROL ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 15/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CONTROL ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 15/10/2018 13:10:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΔΩΟΡΓΦ-ΠΧΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 25/2014 Απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 15/10/2018 - 23:00
Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 25/2014 Απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Ημ/νια: 15/10/2018 12:15:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΓ7ΟΡΓΦ-ΗΙΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. & Τεχνικού Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2018

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 15/10/2018 - 23:00
Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. & Τεχνικού Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2018
Ημ/νια: 15/10/2018 11:15:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ949ΟΡΓΦ-ΤΡΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εφαρμογή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και Δήμου Λαμίας για συμψηφισμό οφειλών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 15/10/2018 - 23:00
Θέμα: Εφαρμογή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και Δήμου Λαμίας για συμψηφισμό οφειλών.
Ημ/νια: 15/10/2018 10:20:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΕΞΟΡΓΦ-ΩΡΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 15/10/2018 - 23:00
Θέμα: Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.
Ημ/νια: 15/10/2018 08:39:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΦ5ΟΡΓΦ-ΝΕΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 12/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών».
Ημ/νια: 12/10/2018 13:37:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ62ΟΡΓΦ-ΧΘΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Συμμετοχή σε Διεργαστηριακό Σχήμα Ελέγχου Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος διετίας 2018 – 2019 κόστους 1.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 12/10/2018 - 23:00
Θέμα: Συμμετοχή σε Διεργαστηριακό Σχήμα Ελέγχου Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος διετίας 2018 – 2019 κόστους 1.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 12/10/2018 13:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π7ΦΟΡΓΦ-ΤΕ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης – περιγραφής, πρακτικό επιτροπής και ανάθεσης για την : «Παροχή υπηρεσιών – παρακολούθησης και βελτιστοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης στον Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 12/10/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης – περιγραφής, πρακτικό επιτροπής και ανάθεσης για την : «Παροχή υπηρεσιών – παρακολούθησης και βελτιστοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης στον Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας».
Ημ/νια: 12/10/2018 13:29:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΛΕΟΡΓΦ-ΥΧ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 12/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/10/2018 12:19:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΙΥΟΡΓΦ-9Υ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 12/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/10/2018 12:10:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΣΓΟΡΓΦ-2ΧΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 12/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/10/2018 12:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΟ8ΟΡΓΦ-Ξ2Α
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 12/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/10/2018 12:02:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Ζ8ΟΡΓΦ-ΒΑ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 12/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/10/2018 11:27:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΑΘΟΡΓΦ-2Υ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 11/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2018 14:54:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ3ΑΟΡΓΦ-9ΡΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΟΧΛ.ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 11/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΟΧΛ.ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2018 14:17:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ86ΞΟΡΓΦ-4ΗΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εξέταση αιτήσεων χορήγησης παροχής νερού σε εκτός σχεδίου ακίνητα.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 11/10/2018 - 23:00
Θέμα: Εξέταση αιτήσεων χορήγησης παροχής νερού σε εκτός σχεδίου ακίνητα.
Ημ/νια: 11/10/2018 14:10:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΒΔΟΡΓΦ-Α7Χ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 11/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2018 14:07:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΘΤΟΡΓΦ-ΨΗ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 11/10/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2018 10:17:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ8ΛΟΡΓΦ-ΒΝΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Προκήρυξη για Υδρόμετρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια : « Υδρόμετρα » προϋπολογισμού 58.745,00 € πλέον Φ.Π.Α. 14.098,80 € σύνολ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 17-10-2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην οδό Όθωνος από Αμαλίας έως Αγ. Νικολάου από ώρα 9:00 έως ώρα 14:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 24/9/2018, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στις 9:00 - 12:00 στο τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου από Βαρδουσίων έως Λυσικράτους και στις καθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αποκατάστασης χθεσινής βλάβης αγωγού, σήμερα Παρασκευή 21/9/2018 θα επαναληφθεί η διακοπή υδροδότησης από 9:30 έως 14:30 στην οδό Μακροπούλου, από Σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Πέμπτη 20/9/2018 Λόγω βλάβης αγωγού, έχει γίνει διακοπή νερού στην οδό Μακροπούλου από την οδό Σκληβανιώτου μέχρι την οδό Παπαλουκά. Η αποκατάσταση της βλάβ...

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια εργαλείων

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4017

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)