Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 13/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/11/2019 11:40:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΜ8ΟΡΓΦ-00Ο
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 13/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/11/2019 11:28:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΚΑΟΡΓΦ-Μ02
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 13/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 13/11/2019 11:23:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ5ΑΟΡΓΦ-ΛΟΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 13/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 13/11/2019 10:29:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66Κ5ΟΡΓΦ-Β9Λ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 12/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/11/2019 14:06:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΥΚΟΡΓΦ-ΛΤΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 12/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 12/11/2019 13:39:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΕΕΟΡΓΦ-9ΜΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 12/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/11/2019 13:33:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΧΑΟΡΓΦ-1ΟΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 12/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 12/11/2019 11:50:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΦ9ΟΡΓΦ-Ω0Σ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 12/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 12/11/2019 11:46:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΝ9ΟΡΓΦ-ΛΦΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Επικύρωση απόφασης Προέδρου Δ.Σ. λόγω κατεπείγοντος για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά των υπ’ αριθμ. 450/2019 και 459/2019 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λαμίας (εργατικές διαφορές).

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 12/11/2019 - 23:00
Θέμα: Επικύρωση απόφασης Προέδρου Δ.Σ. λόγω κατεπείγοντος για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά των υπ’ αριθμ. 450/2019 και 459/2019 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λαμίας (εργατικές διαφορές).
Ημ/νια: 12/11/2019 11:44:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΞΜΟΡΓΦ-Η00
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εξέταση αιτήσεων χορήγησης παροχής νερού σε εκτός σχεδίου ακίνητα.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 12/11/2019 - 23:00
Θέμα: Εξέταση αιτήσεων χορήγησης παροχής νερού σε εκτός σχεδίου ακίνητα.
Ημ/νια: 12/11/2019 11:42:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΧΝΟΡΓΦ-8ΨΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την : «Προμήθεια εμφακελωτικής μηχανής».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 12/11/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την : «Προμήθεια εμφακελωτικής μηχανής».
Ημ/νια: 12/11/2019 11:39:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΥ3ΟΡΓΦ-ΞΓΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Πρακτικού Εξέτασης Αιτιολογήσεων για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων και αγωγός μεταφοράς Φραντζή».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 12/11/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Εξέτασης Αιτιολογήσεων για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων και αγωγός μεταφοράς Φραντζή».
Ημ/νια: 12/11/2019 11:37:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ4ΗΟΡΓΦ-ΜΣ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 12/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 12/11/2019 08:59:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Χ3ΜΟΡΓΦ-8Ξ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης του με αριθ. πρωτ. 480/15-10-2019 αιτήματος του ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. – Π.Ε. Φθιώτιδας.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 11/11/2019 - 23:00
Θέμα: Ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης του με αριθ. πρωτ. 480/15-10-2019 αιτήματος του ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. – Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ημ/νια: 11/11/2019 14:47:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 974ΗΟΡΓΦ-7Ν6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων έργων ύδρευσης – αποχέτευσης» αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 11/11/2019 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων έργων ύδρευσης – αποχέτευσης» αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Ημ/νια: 11/11/2019 14:26:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΟΕΟΡΓΦ-7ΙΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 11/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 11/11/2019 12:44:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1Χ1ΟΡΓΦ-Π7Χ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 11/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 11/11/2019 12:43:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΩΔΟΡΓΦ-ΘΤΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 11/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 11/11/2019 12:37:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ05ΟΡΓΦ-ΑΥΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 11/11/2019 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 11/11/2019 12:35:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΛ7ΟΡΓΦ-7ΥΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από τις 13:00 στην περιοχή Οφανού. Η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται κατά τις 15:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 10-10-2019 λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών: Τσιριμόκου-Γκούρα-Πλούταρχου-Παπανδρέου-Σπύρου Τράκα-Αθ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

          Από Τετάρτη 9-10-2019 και για τις επόμενες ημέρες είναι απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Νέα Άμπλιανη από την ο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 24-9-2019 λόγω έκτακτης βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή κατά μήκος της οδού Τυμφριστού και παρόδους της, από την οδό Πάρου έως την οδό Κοραή...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 11-9-2019, λόγω βλάβη,ς θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοιόητητα Λειανοκλαδίου και στο τμήμα νότια της εθνικής οδού Λαμίας-Καρπενησίου από 10:30...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης που σημειώθηκε στις 6:52 σήμερα το πρωί στο δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Χαλκομάτας και Δαμάστας, επηρεάζεται η υδροδότηση (διακοπή και πτώση πίεσης) στ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 13-8-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Μ.Μπότσαρη, Μενελάου, Ματσούκα, Πλάτωνος, Εσλιν, Αριστοφάνους από 9:0...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 11-7-2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 11:00 - 14:00 στην περιοχή της οδού Τυμφρηστού από Καφασέϊκα έως Αγ. Λουκά  και στα υψηλά τμήμ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Παρασκευή 5/7/2019 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην τοπική κοινότητα Σταυρού από 10:00 έως 17:00 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 30 - 5 - 2019 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:30 στην περιοχή μεταξύ των οδών Πλαταιών - Λεβαδείας - Ναυπάκτου και Σωκράτους...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4166

Έχουν ολοκληρωθεί: 4097

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2451 εργασίες)