Δι@ύγεια

Έγκριση αμοιβών επί των δικαστικών υποθέσεων και εντολών σύμφωνα με τις 219/2017, 239/2017 και 246/2017 αποφάσεις του Δ.Σ.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/11/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση αμοιβών επί των δικαστικών υποθέσεων και εντολών σύμφωνα με τις 219/2017, 239/2017 και 246/2017 αποφάσεις του Δ.Σ.
Ημ/νια: 15/11/2017 13:36:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΠΘΟΡΓΦ-Κ41
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ημ/νια: 15/11/2017 13:03:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΚΨΗΟΡΓΦ-Μ5Κ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Ημ/νια: 15/11/2017 11:25:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΦΤΟΡΓΦ-5Χ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ημ/νια: 15/11/2017 11:19:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΣΓΟΡΓΦ-Π96
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 15/11/2017 11:18:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΝΧΟΡΓΦ-ΟΕΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 15/11/2017 11:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΔΑΟΡΓΦ-ΠΧΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 15/11/2017 11:13:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 78Ζ4ΟΡΓΦ-Μ10
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 15/11/2017 11:10:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ6ΤΟΡΓΦ-Ρ7Τ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 15/11/2017 11:06:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΝ8ΟΡΓΦ-ΑΦΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 15/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 15/11/2017 11:04:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε1ΓΟΡΓΦ-6ΩΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος - εφαρμογής και λειτουργίας του».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 14/11/2017 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος - εφαρμογής και λειτουργίας του».
Ημ/νια: 14/11/2017 13:39:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Μ6ΟΡΓΦ-Κ7Ω
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής Ιλύος

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 14/11/2017 - 23:00
Θέμα: Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογής Ιλύος
Ημ/νια: 14/11/2017 09:39:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω98ΑΟΡΓΦ-0Ι8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 14/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 14/11/2017 08:47:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω37ΞΟΡΓΦ-Η95
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 14/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 14/11/2017 08:05:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 72ΑΩΟΡΓΦ-ΖΩΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 14/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 14/11/2017 07:57:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡ2ΦΟΡΓΦ-ΛΡΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 13/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/11/2017 14:45:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΝΗΟΡΓΦ-ΓΑΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 13/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Ημ/νια: 13/11/2017 14:36:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 653ΒΟΡΓΦ-9ΩΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 13/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Ημ/νια: 13/11/2017 14:31:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ9ΖΟΡΓΦ-ΞΧΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 13/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/11/2017 13:09:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΒΧΟΡΓΦ-Θ7Χ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 13/11/2017 - 23:00
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Ημ/νια: 13/11/2017 13:04:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΓΒΟΡΓΦ-Ξ9Π
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του...

     Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και Έλεγχοι Εδαφικής Εφαρμογ...

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην οδό Στυ...

Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρικής προστασίας της ανατολικής εισόδου Λαμίας» η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Πέμπτη 9...

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Παναγιώτη.

     Ο Παναγιώτης Κυτιάνης εργάσθηκε για 28 ολόκληρα χρόνια στην Υπηρεσία, δίνοντας τον εαυτό του,πέρα από συμβατικές συνθήκες υποχρεώσεις και ωράρια. Οι δημότες θα...

Ολοκλήρωση αποχέτευσης πόλης Στυλίδας - Προσα...

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00 το πρωί, στην κεντρική πλατεία της Στυλίδας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του μεγάλου έργου υποδομής του Δήμου Στυλίδας...

Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την πράξη «Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον 7.200,00 € για Φ.Π.Α...

Προμήθεια συστημάτων συνεδριάσεων παρουσιάσεω...

Ματαιώνεται η δημοπράτηση της 22ης Σεπτεμβρίου

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τη ΔΕΥΑΛ έως...

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017) παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο, τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και τα νομικά πρόσω...

Τοποθέτηση υδρομέτρων σε Δ.Ε. του Δήμου Λαμιέ...

Ματαιώνεται η δημοπράτηση της 19ης Σεπτεμβρίου

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4003

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2431 εργασίες)