Δι@ύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 18/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.
Ημ/νια: 18/04/2018 11:59:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67Μ6ΟΡΓΦ-ΡΤ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 17/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 17/04/2018 14:07:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΣΥΟΡΓΦ-2Β3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 17/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 17/04/2018 08:17:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡ6ΧΟΡΓΦ-8ΗΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 16/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 16/04/2018 10:58:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΡΗΟΡΓΦ-8ΗΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 16/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 16/04/2018 10:55:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7596ΟΡΓΦ-ΗΛΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 13/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/04/2018 14:23:58
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΙΘΟΡΓΦ-ΟΦΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ)

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 13/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ)
Ημ/νια: 13/04/2018 13:54:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Ζ9ΨΟΡΓΦ-Π2Θ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 13/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ν.ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 13/04/2018 13:43:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ3ΝΟΡΓΦ-2ΘΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 13/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 13/04/2018 13:40:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ045ΟΡΓΦ-ΟΡΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 13/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Ημ/νια: 13/04/2018 13:35:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΣΓΟΡΓΦ-ΘΜΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 12/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2018 14:32:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΝΒΟΡΓΦ-ΜΑ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 12/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2018 14:29:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΒ1ΟΡΓΦ-Γ01
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 12/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2018 14:20:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ8ΛΟΡΓΦ-ΗΘ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 12/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2018 14:16:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Β3ΘΟΡΓΦ-ΦΤΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 12/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2018 13:19:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Β6ΩΟΡΓΦ-ΛΗΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 12/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2018 13:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΠΕΟΡΓΦ-Τ4Π
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 12/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2018 13:01:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ8ΒΟΡΓΦ-2Μ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 12/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2018 12:55:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ30ΟΡΓΦ-ΚΤΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 12/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2018 12:47:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ9ΛΟΡΓΦ-Ζ5Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 12/04/2018 - 23:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2018 12:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ4ΞΟΡΓΦ-5ΩΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Διακοπή Υδροδότησης

Σήμερα 20/04/2018 θα γίνει διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα του οικισμού Βράχας από 9:30-11:30 π.μ λόγω βλάβης.   Δ.Ε.Υ.Α  ΛΑΜΙΑΣ Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου &...

Διακοπή Υδροδότησης

  Σήμερα 18/04/2018 από 12:00 τα μεσάνυχτα έως αύριο 07:00 θα γίνει διακοπή υδροδότησης στην οδό Κασσάνδρας από την οδό Βελισσαρίου έως την οδό Βάρναλη για έλεγχο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 Η Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας ενδιαφέρεται για την προμήθεια λιπαντικών αυτοκινήτων. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά έως 20/4/2018 (ΩΡΑ: 10:00 π.μ.)  ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

    Η Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας ενδιαφέρεται για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά έως 17/04/2018 (ΩΡΑ: 10:00 π.μ.)....

Ευχές Πάσχα.

Η Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά, Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση με υγεία , αγάπη και ευημερία.  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                            Λαμία   21  -  3  -  2018   ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                   

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4009

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2431 εργασίες)