Δι@ύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 13/12/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ημ/νια: 13/12/2018 14:40:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΤΑΟΡΓΦ-Ρ7Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 13/12/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/12/2018 14:11:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ4ΖΟΡΓΦ-Ψ00
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την : «Προμήθεια ορειχάλκινων – γαλβανισμένων και ανοξείδωτων εξαρτημάτων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 13/12/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την : «Προμήθεια ορειχάλκινων – γαλβανισμένων και ανοξείδωτων εξαρτημάτων».
Ημ/νια: 13/12/2018 12:35:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7Α2ΟΡΓΦ-ΠΥΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση χορήγησης έκτακτης χρηματικής διευκόλυνσης.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 13/12/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση χορήγησης έκτακτης χρηματικής διευκόλυνσης.
Ημ/νια: 13/12/2018 09:27:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΒ2ΟΡΓΦ-5ΓΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 13/12/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 13/12/2018 09:10:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΒΠΟΡΓΦ-ΙΟΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 13/12/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 13/12/2018 09:08:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΗΟΟΡΓΦ-4ΤΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 13/12/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 13/12/2018 09:06:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΠ1ΟΡΓΦ-ΨΟΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 13/12/2018 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 13/12/2018 09:04:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Σ4ΙΟΡΓΦ-ΦΧΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

α) Επαναπροσδιορισμός προσωπικής διαφοράς άρθρου 29 Ν. 4024/11 σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 21/2013), β) Καταβολή προκυπτουσών μισθολογικών διαφορών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 13/12/2018 - 23:00
Θέμα: α) Επαναπροσδιορισμός προσωπικής διαφοράς άρθρου 29 Ν. 4024/11 σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 21/2013), β) Καταβολή προκυπτουσών μισθολογικών διαφορών.
Ημ/νια: 13/12/2018 09:03:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η31ΟΡΓΦ-8ΔΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Νέος τροφοδοτικός αγωγός ύδρευσης Ζακέϊκα - Φραντζόμυλος».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 12/12/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Νέος τροφοδοτικός αγωγός ύδρευσης Ζακέϊκα - Φραντζόμυλος».
Ημ/νια: 12/12/2018 13:30:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ5ΞΟΡΓΦ-ΣΞΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Έργα αποκαταστάσεων και επισκευών οδοστρωμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» της αναδόχου «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 12/12/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Έργα αποκαταστάσεων και επισκευών οδοστρωμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» της αναδόχου «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Ημ/νια: 12/12/2018 13:28:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΝΦΟΡΓΦ-6Ε9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Αποκατάσταση βλαβών από επισκευή τροφοδοτικού αγωγού» της αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 12/12/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Αποκατάσταση βλαβών από επισκευή τροφοδοτικού αγωγού» της αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
Ημ/νια: 12/12/2018 13:25:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΕΕΟΡΓΦ-Π1Ι
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση υπογραφής ειδικής σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 12/12/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση υπογραφής ειδικής σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
Ημ/νια: 12/12/2018 13:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω62ΛΟΡΓΦ-ΠΤΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εξέταση αιτήσεων χορήγησης παροχής νερού σε εκτός σχεδίου ακίνητα.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 12/12/2018 - 23:00
Θέμα: Εξέταση αιτήσεων χορήγησης παροχής νερού σε εκτός σχεδίου ακίνητα.
Ημ/νια: 12/12/2018 13:22:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΗ6ΟΡΓΦ-Χ1Τ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

«Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής Μείωσης λογαριασμών νερού – Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 12/12/2018 - 23:00
Θέμα: «Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής Μείωσης λογαριασμών νερού – Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντα».
Ημ/νια: 12/12/2018 13:11:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΟΝΟΡΓΦ-ΚΓΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 12/12/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.
Ημ/νια: 12/12/2018 13:07:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΦΝΟΡΓΦ-2Σ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης - περιγραφής και τρόπου ανάθεσης για την : «Εκτέλεση κατασκευής και τοποθέτησης μεταλλικών εξαρτημάτων μετά υλικών».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 12/12/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης - περιγραφής και τρόπου ανάθεσης για την : «Εκτέλεση κατασκευής και τοποθέτησης μεταλλικών εξαρτημάτων μετά υλικών».
Ημ/νια: 12/12/2018 13:03:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΔΩΟΡΓΦ-ΞΕΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης - περιγραφής και ανάθεσης για την: «Προμήθεια αντλίας λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 12/12/2018 - 23:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης - περιγραφής και ανάθεσης για την: «Προμήθεια αντλίας λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Λαμίας».
Ημ/νια: 12/12/2018 13:00:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω34ΖΟΡΓΦ-506
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τετ, 12/12/2018 - 23:00
Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής».
Ημ/νια: 12/12/2018 12:56:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Μ5ΗΟΡΓΦ-ΘΔΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 10/12/2018 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 10/12/2018 12:46:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΘΠΟΡΓΦ-ΔΑΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

Προμήθεια πλυντήριο - στεγνωτήριο

Θέμα: «Προμήθεια πλυντήριο - στεγνωτήριο» Αρ. Διαγωνισμού: 6857/Ε 22-11-2018 Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 6/12/2018 (ΩΡΑ: 11:00 π.μ.)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω έκτακτης βλάβης αγωγού από 13:00 σήμερα Παρασκευή 23/11/2018 υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Πραξιτέλους (Νότιο τμήμα) από Ορφέως έως Δραγατσανίου και στην οδό...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 22-11-2018 λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού από 9:00 έως 14:30 στην οδό Παπασιοπούλου (Δυτικό Τμήμα), από οδό Ύδρας έως οδό Σίφνου και σε τμήμα τη...

Λειτ. και συντ. ΕΕΛ Λειαν. - Υπατης

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                              Λαμία          6-11-2018 ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣ...

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»

Υπηρεσία πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων

Θέμα: « Υπηρεσία πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων» Αρ. Διαγωνισμού: 261& 262/29-10-2018 Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 8/11/2018 (ΩΡΑ: 10:00 π.μ.)...

Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του...

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει  Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Αναλύσεις στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων, Παρακολούθηση Ραδιενεργών Ουσιώ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 1-11-2018 λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού από 09:00 έως 15:00 στην οδό Αριστοτέλους, στην Πλατεία Λαού, σε τμήμα της οδού Χ. Τρικούπη και στ...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4018

Έχουν ολοκληρωθεί: 4002

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2432 εργασίες)