Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Σάβ, 10/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
Ημ/νια: 09/04/2021 13:50:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΨΑΟΡΓΦ-ΔΒΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Σάβ, 10/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 09/04/2021 13:41:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 626ΑΟΡΓΦ-Μ4Τ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Σάβ, 10/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 09/04/2021 13:20:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞ3ΔΟΡΓΦ-ΖΨ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Σάβ, 10/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 12:45:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΝΡΟΡΓΦ-Δ50
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Σάβ, 10/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 08:00:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΨΦΟΡΓΦ-Ξ3Θ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 09/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2021 13:41:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ98ΟΡΓΦ-Θ6Ψ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 09/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2021 11:12:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ6ΠΟΡΓΦ-ΤΗΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 09/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2021 10:55:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ8ΛΟΡΓΦ-4ΘΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 09/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2021 10:48:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΗΡΟΡΓΦ-ΖΛΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 09/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2021 10:43:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΗΥΟΡΓΦ-Ν01
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 09/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2021 09:27:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΗΥΟΡΓΦ-ΦΦΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ – ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 09/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ – ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 08/04/2021 08:58:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61Χ5ΟΡΓΦ-ΝΑΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 09/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2021 08:53:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΤ9ΟΡΓΦ-ΓΤΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 09/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2021 08:44:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΞΠΟΡΓΦ-Ο6Χ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Καθαρισμός κτιρίων ΔΕΥΑΛ και Βιολογικού

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/04/2021 - 02:30
Θέμα: Καθαρισμός κτιρίων ΔΕΥΑΛ και Βιολογικού
Ημ/νια: 07/04/2021 13:43:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΖΝΟΡΓΦ-Λ54
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 13:39:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΛΕΟΡΓΦ-Χ6Σ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 13:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΟΥΟΡΓΦ-ΜΨΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 12:35:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΨΨΟΡΓΦ-Χ73
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/04/2021 - 02:30
Θέμα: Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.
Ημ/νια: 07/04/2021 12:30:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ1ΩΟΡΓΦ-577
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Πέμ, 08/04/2021 - 02:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 08:51:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΝΜΟΡΓΦ-ΨΒΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία ============== Αύριο Σάββατο 10-4-2021 θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ. Δέλφινου από 8:00 έως 16:00 λόγω τοποθέτησης υδρομέτρων τηλε...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ Λαμίας Τεχνική Υπηρεσία ==============   Σήμερα Παρασκευή 9-4-2021 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Πλαταιών - Χαλκομάτας - Ν...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Σάββατο 3 Απριλίου θα γίνει διακοπή στο ΔΔ Συκάς από 8:30 έως 15:30 λόγω τοποθέτσης παροχομέτρων τηλελέγχου στη δεξαμενή.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΥΕΑ Λαμίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ================= Σήμερα Δευτέρα 22-3-2021, λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήμα του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου. Υπολογίζεται επαναφο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ Τεχνική Υπηρεσία   Σήμερα Τρίτη 17-3-2021 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Ν. Μαγνησίας από τις οδούς Ραιδεστού - Ικονίου - Α...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης δικτύου θα γίνει διακοπή νερού από 08:30 έως 13:00, μεταξύ των οδών Κυθήρων, Καλύμνου, Καρπάθου, Νάξου, Κω και Φοίνικος.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Παρασκευή 26/2/2021 θα γίνει διακοπή νερού από 09:30 έως 14:00 στην περιοχή της ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών κάτω από την Γερμανική Τάφρο λόγω εργασιών σύνδεσης αγωγών σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Παρασκευή 26/2/2021 θα γίνει διακοπή νερού από 08:30 έως 14:00 στην περιοχή της ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών κάτω από την Γερμανική Τάφρο λόγω εργασιών σύνδεσης αγωγών σ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ Τεχνική Υπηρεσία ====================   Σήμερα 24-2-2021 λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού από 11:45 στο τμήμα της οδού Κοραή από Αγ. Λουκά έως Δυο...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4214

Έχουν ολοκληρωθεί: 4105

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2456 εργασίες)