Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δι@ύγεια

Έγκριση χορήγησης διατακτικών καρτών σίτισης έτους 2023.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - πριν από 3 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: Έγκριση χορήγησης διατακτικών καρτών σίτισης έτους 2023.
Ημ/νια: 01/02/2023 14:36:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ8ΝΟΡΓΦ-72Α
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - πριν από 3 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 01/02/2023 11:06:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΖΔΟΡΓΦ-ΗΧΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ VIDEO ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - πριν από 3 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ VIDEO ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 01/02/2023 10:32:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ02ΟΡΓΦ-0ΔΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - πριν από 3 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 01/02/2023 10:26:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΨ5ΟΡΓΦ-7Σ6
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - πριν από 3 ώρες 57 λεπτά
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 01/02/2023 09:57:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Ο1ΟΡΓΦ-Μ2Φ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 31/01/2023 14:22:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ24ΟΡΓΦ-ΝΝΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 31/01/2023 14:16:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΣ3ΟΡΓΦ-6ΩΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 31/01/2023 14:02:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΦΤΟΡΓΦ-ΝΩΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 31/01/2023 13:58:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΗΗΟΡΓΦ-Γ4Ω
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 31/01/2023 13:52:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠ75ΟΡΓΦ-Φ3Ψ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
Ημ/νια: 31/01/2023 13:46:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΟΧΟΡΓΦ-9ΨΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 31/01/2023 13:38:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ4ΟΟΡΓΦ-Ρ87
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 31/01/2023 13:31:16
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93Ψ0ΟΡΓΦ-Ω48
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 31/01/2023 13:26:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6ΜΓΟΡΓΦ-Ν8Π
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 31/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 31/01/2023 13:22:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ90ΟΡΓΦ-ΨΛΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 30/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ημ/νια: 30/01/2023 12:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΥ1ΟΡΓΦ-ΩΗΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Επιχειρησιακής Σύμβασης προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2023.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 30/01/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση Επιχειρησιακής Σύμβασης προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2023.
Ημ/νια: 30/01/2023 11:23:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΛΠΟΡΓΦ-ΑΤ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Π.Υ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 30/01/2023 - 16:30
Θέμα: Π.Υ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
Ημ/νια: 30/01/2023 11:12:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΡΩΟΡΓΦ-003
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 30/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ημ/νια: 30/01/2023 10:47:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΝΩΟΡΓΦ-7Φ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 30/01/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημ/νια: 30/01/2023 09:54:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΚΟΟΡΓΦ-3Κ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 24-1-2023, λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Χαλκομάτας από Ολύμπου έως Ναυπάκτου. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 13:00....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑ Λαμίας =========== Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Παπαποστόλου από Όθωνος έως Αναπαύσεως, καθώς και μειωμένη πίεση στην συνοικία Ν. Μαγνησ...

Μείωση Πίεσης

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Τ.Υ. ================ Λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης στον τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων Κόμμα - Ανθήλη, υπάρχει μείωση της...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 21-12-2022 Λόγω εκτέλεσης εργασιών, υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Νέας Σφαίρας μεταξύ των οδών Δολόπων - Αχαιών - Ηρακλέους - Καραϊσκάκη. Υπολο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 15-12-2022, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού από Παλαιό Σχέδιο της Ν. Μαγνησίας. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 6-12-2022 λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή Παγκρατίου μεταξύ των οδών Ναυπάκτου - Φραντζή - Λ. Ελευθερίας - Λεβαδ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από Αχιλλέως έως Σατωβριάνδου. Υπολογίζεται επαναφορά της υδροδότησης περί την 17:00

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΥ ======== Λόγω βλάβης αύριο Τετάρτη 2/11/2022 θα γίνει διακοπή νερού στην συνοικία Ν. Μαγνησίας από την οδό Ραιδεστού και άνω έως τέλος νέου σχεδίου από 9...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΥ ======== Σήμερα Τρίτη 1/11/2022 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Ν. Μαγνησίας στην περιοχή από οδούς Αδάνων Ραιδεστού έως τέλους σχεδίου....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ 25-10-2022

Διακοπή νερού  στην νότια πλευρά   Μητροπολίτη Δαμασκηνού  ΑΠΟ  Λ. Ακρίτα ΕΩΣ Α. Βελουχιώτη  ΩΡΑ 9:00 - 13:00

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4279

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2458 εργασίες)