Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Λαμίας».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Λαμίας».
Ημ/νια: 05/09/2023 14:54:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΝΔΟΡΓΦ-ΧΟΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων».

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμβασης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων».
Ημ/νια: 05/09/2023 14:53:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΖΚΟΡΓΦ-6Τ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά για την σύναψη σύμβασης για την πράξη : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη...

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά για την σύναψη σύμβασης για την πράξη : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Λαμίας».
Ημ/νια: 05/09/2023 14:51:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΓΩΟΡΓΦ-ΗΜ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ(ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ.ΔΙΕΛΕΥΣΗΣΤΡΟΦ.ΑΓ.ΥΔΡ.ΛΑΜ)

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ(ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ.ΔΙΕΛΕΥΣΗΣΤΡΟΦ.ΑΓ.ΥΔΡ.ΛΑΜ)
Ημ/νια: 05/09/2023 14:04:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΥΦΟΡΓΦ-4Ψ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/09/2023 11:14:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ3ΗΟΡΓΦ-ΟΜΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/09/2023 11:12:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΠΞΟΡΓΦ-Ο51
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Ημ/νια: 05/09/2023 11:10:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι5ΠΟΡΓΦ-ΖΧΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Ημ/νια: 05/09/2023 11:07:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΦΙΟΡΓΦ-3ΞΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/09/2023 10:44:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΗ5ΟΡΓΦ-ΝΔΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/09/2023 10:41:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΞ4ΟΡΓΦ-09Β
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 04/09/2023 14:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΧ9ΟΡΓΦ-ΞΛΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 04/09/2023 13:56:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΙΟΡΓΦ-Υ7Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 04/09/2023 12:29:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π3ΔΟΡΓΦ-ΗΩΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 04/09/2023 12:24:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΡ6ΟΡΓΦ-ΘΛΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 04/09/2023 12:18:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97Ε1ΟΡΓΦ-ΛΝΜ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 04/09/2023 12:11:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ9ΓΟΡΓΦ-ΥΝΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 04/09/2023 10:14:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΧΛΟΡΓΦ-ΝΘ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

απόφαση ανάθεσης

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: απόφαση ανάθεσης
Ημ/νια: 04/09/2023 10:05:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΧ3ΟΡΓΦ-ΡΞ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 01/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 01/09/2023 12:52:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΥΜΟΡΓΦ-9ΒΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια - Παρ, 01/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 01/09/2023 12:48:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΕΧΟΡΓΦ-Ξ95
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού επί της οδού Καποδιστρίου, έχει διακοπεί η υδροδότηση στην οδό Θερμοπυλών από Παλαιολόγου εως Καποδιστρίου και στην οδό Καποδιστ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προσωρινή διακοπή υδροδότησης στην οδό Ελευσίνος λόγω βλάβης αγωγού ύδρευσης. Χρόνος επαναφοράς υδροδότησης 10:00 μ.μ. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ επεμβαίνει για την αποκατ...

Εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης επί...

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι από την Τετάρτη 02-08-2023 και για χρονικό διάστημα επτά ημερών ήτοι έως τις 09-08-2023 θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης δικτύου...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠPOΣΩPINH ΔIAKOΠH YΔPOΔOTHΣHΣ ΣTHN OΔO OΘΩNOΣ AΠO XANTZIΣKOY MEXPI AMAΛIAΣ ΛOΓΩ BΛABHΣ AΓΩΓOY YΔPEYΣHΣ . XPONOΣ EΠANAΦOPAΣ YΔPOΔOTHΣHΣ 12:00 TO MEΣHMEPI .  ΣYNEPΓE...

Δελτίο Τύπου

Εφιστούμε την προσοχή στους συμπολίτες μας διότι τις τελευταίες ημέρες εμφανίζονται άγνωστοι επιτήδειοι, οι οποίοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προσωρινή διακοπή υδροδότησης στην οδό Καραϊσκάκη από Ροζάκη Αγγελή μέχρι Μακρηγιάννη και Αποστόλου Κουνούπη λόγω βλάβης αγωγού ύδρευσης. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ επεμβα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην Τ.Κ. Αμουρίου. Συνεργεία εργάζονται για αποκατάσταση της βλάβης.

Διακοπή Υδροδότησης

Προσωρινή διακοπή υδροδότησης στην οδό Αθηνών από Αγάθωνος μέχρι Κύπρου λόγω βλάβης ύδρευσης. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ επεμβαίνει για την αποκατάσταση. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης σήμερα Τετάρτη 24/5/2023, υπάρχει διακοπή νερού στην Λεωφόρο Καλυβίων βόρειο τμήμα της Αγ. Ιερουσαλήμ έως Αγ. Αθανασίου. Υπολογίζεται επαναφορά περί την...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διακοπή νερού στο ΔΔ Αμαλώτας αύριο 10/5/2023 από 10:00 - 15:00 λόγω επισκευής - συντήρησης δικτύων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4309

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2460 εργασίες)