Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 29 λεπτά

Έγκριση υπογραφής ειδικής σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

Δευ, 20/07/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση υπογραφής ειδικής σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
Ημ/νια: 20/07/2020 12:09:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΝΧΟΡΓΦ-ΙΓΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Περί χορήγησης παράτασης με αναθεώρησης προθεσμίας για το έργο : «Συμπληρωματικά έργα δικτύων και αποκαταστάσεων ανατολικής εισόδου Λαμίας» με ανάδοχο την εταιρεία : «ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»

Δευ, 20/07/2020 - 23:00
Θέμα: Περί χορήγησης παράτασης με αναθεώρησης προθεσμίας για το έργο : «Συμπληρωματικά έργα δικτύων και αποκαταστάσεων ανατολικής εισόδου Λαμίας» με ανάδοχο την εταιρεία : «ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»
Ημ/νια: 20/07/2020 12:07:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΛΤΟΡΓΦ-2Λ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Περί χορήγησης νέας παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στην ΕΕΛ Λαμίας» με ανάδοχο την «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.».

Δευ, 20/07/2020 - 23:00
Θέμα: Περί χορήγησης νέας παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στην ΕΕΛ Λαμίας» με ανάδοχο την «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.».
Ημ/νια: 20/07/2020 12:04:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Π67ΟΡΓΦ-ΧΤ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής των προγραμμάτων λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Λαμίας

Δευ, 20/07/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής των προγραμμάτων λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Λαμίας
Ημ/νια: 20/07/2020 12:02:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΛ7ΟΡΓΦ-Ξ93
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ» της αναδόχου «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.».

Δευ, 20/07/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ» της αναδόχου «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.».
Ημ/νια: 20/07/2020 12:00:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨΖΟΡΓΦ-2ΩΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

«Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής Μείωσης λογαριασμών νερού – Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

Παρ, 17/07/2020 - 23:00
Θέμα: «Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής Μείωσης λογαριασμών νερού – Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντα».
Ημ/νια: 17/07/2020 09:27:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 697ΥΟΡΓΦ-ΨΟΩ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 16/07/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 16/07/2020 14:45:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΧΗΟΡΓΦ-3ΔΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 16/07/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 16/07/2020 14:37:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΖΤΟΡΓΦ-ΧΚΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 16/07/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 16/07/2020 14:28:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΓΝΟΡΓΦ-Κ2Α
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πέμ, 16/07/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 16/07/2020 14:22:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΤΗΟΡΓΦ-ΛΘ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ

Πέμ, 16/07/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ
Ημ/νια: 16/07/2020 14:12:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΗΝΟΡΓΦ-9ΓΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Έργα υποδομών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»

Πέμ, 16/07/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Έργα υποδομών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»
Ημ/νια: 16/07/2020 13:51:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΚΤΟΡΓΦ-0Τ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πέμ, 16/07/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 16/07/2020 13:51:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΘΑΟΡΓΦ-ΛΛΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Συμπληρωματικά δίκτυα ύδρευσης»

Πέμ, 16/07/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Συμπληρωματικά δίκτυα ύδρευσης»
Ημ/νια: 16/07/2020 13:46:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΤΑΟΡΓΦ-333
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πέμ, 16/07/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 16/07/2020 13:45:29
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΧ7ΟΡΓΦ-ΛΨ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Επεκτάσεις και ανακατασκευές δικτύων αποχέτευσης»

Πέμ, 16/07/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Επεκτάσεις και ανακατασκευές δικτύων αποχέτευσης»
Ημ/νια: 16/07/2020 13:43:37
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΡ2ΟΡΓΦ-ΠΙ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση μείωσης εγγυήσεων έργου

Τετ, 15/07/2020 - 23:00
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων έργου
Ημ/νια: 15/07/2020 14:25:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ33ΜΟΡΓΦ-ΥΧΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ

Τετ, 15/07/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 15/07/2020 13:15:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Α0ΟΡΓΦ-ΧΙΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ

Τετ, 15/07/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 15/07/2020 13:09:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΒΦΟΡΓΦ-Ψ2Τ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ)

Τετ, 15/07/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ)
Ημ/νια: 15/07/2020 13:05:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΝΡΟΡΓΦ-ΖΛΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης από εργασίες οπτικής ίνας, υπάρχει διακοπή νερού από 08:30 έως 11:00 στην οδό Υψηλάντου από αγνώστου στρατιώτου μέχρι Βελισσαρίου και στην οδό Μαυροδήμο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

Λόγω βλάβης από εργασίες οπτικής ίνας, υπάρχει διακοπή νερού από 12:30 έως 13:30 στην οδό Υψηλάντου από αγνώστου στρατιώτου μέχρι Βελισσαρίου και στην οδό Μαυροδήμο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού απο 9:00 π.μ. εως 12 μ.μ σε τμήμα των οδών Αγίας Παρασκευής και Σίφνου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 8-7-2020, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα του Σ/Σ Λειανοκλαδίου από 10:00 έως 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στις οδούς Α. Στρατή και Μυκόνου από τις 1:30π.μ. Οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί πε...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 7-7-2020 λόγωσύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 12:00 - 15:00 στο τμήμα της οδού Λαρίσης από Νάξου έως Σίφνου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 7-7-2020, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα του Σ/Σ Λειανοκλαδίου από 12:00 έως 16:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω εργασιών, υπάρχει διακοπή νερού από 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. στην οδό Μαραθώνος και παρόδους.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερό στην οδό Βαλαωρίτου από 10:00π.μ. έως 11:00π.μ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα 30/6/2020, λόγω βλάβης αγωγού από εργασίες συνεργείου τοποθέτησης οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Βαλαωρίτου από 8:00. Υπολογίζεται αποκατάσταση...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4183

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2453 εργασίες)