Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 42 λεπτά

Περί χορήγησης παράτασης με αναθεώρηση προθεσμίας για το έργο : «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων έργων ΔΕΥΑ Λαμίας» με ανάδοχο την εταιρεία : «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.»

Παρ, 18/12/2020 - 23:00
Θέμα: Περί χορήγησης παράτασης με αναθεώρηση προθεσμίας για το έργο : «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων έργων ΔΕΥΑ Λαμίας» με ανάδοχο την εταιρεία : «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.»
Ημ/νια: 18/12/2020 13:01:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ9ΩΟΡΓΦ-866
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Λαμίας» της αναδόχου: «Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.».

Παρ, 18/12/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Λαμίας» της αναδόχου: «Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.».
Ημ/νια: 18/12/2020 12:59:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ5ΤΟΡΓΦ-ΝΣ5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μικρά επείγοντα υδραυλικά έργα ύδρευσης» αναδόχου: «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. με δ.τ. ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Παρ, 18/12/2020 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μικρά επείγοντα υδραυλικά έργα ύδρευσης» αναδόχου: «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. με δ.τ. ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Ημ/νια: 18/12/2020 12:57:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΩΦΟΡΓΦ-ΙΚΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΠ ΧΡΗΣΗΣ 2019

Πέμ, 17/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΠ ΧΡΗΣΗΣ 2019
Ημ/νια: 17/12/2020 14:37:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ6ΚΟΡΓΦ-ΚΓΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πέμ, 17/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 17/12/2020 13:00:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΝΝΟΡΓΦ-2ΔΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΣΚΟΠΟ

Πέμ, 17/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΣΚΟΠΟ
Ημ/νια: 17/12/2020 12:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ61ΟΡΓΦ-ΛΕΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πέμ, 17/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 17/12/2020 11:05:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΣΞΟΡΓΦ-ΞΛΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πέμ, 17/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 17/12/2020 11:00:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΓΡΟΡΓΦ-8ΡΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-Η/Μ ΒΛΑΒΩΝ

Πέμ, 17/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-Η/Μ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 17/12/2020 10:56:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΒΚΟΡΓΦ-ΣΓΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Πέμ, 17/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 17/12/2020 10:51:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΔΨΟΡΓΦ-2ΛΑ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.

Τετ, 16/12/2020 - 23:00
Θέμα: Απόφαση μείωση εγγυήσεων έργου.
Ημ/νια: 16/12/2020 14:43:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΩΟΟΡΓΦ-Ο0Ω
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την προμήθεια: «Ειδών προστασίας εργαζομένων».

Τετ, 16/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης για την προμήθεια: «Ειδών προστασίας εργαζομένων».
Ημ/νια: 16/12/2020 14:42:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΖΗΟΡΓΦ-1Η5
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης, πρακτικού δικαιολογητικών και ανάθεσης για την παροχή με τίτλο : «Υπηρεσίες εκτάκτων μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων εδάφους, λυμάτων και ύδατος» συνολικής δαπάνης 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Τετ, 16/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης, πρακτικού δικαιολογητικών και ανάθεσης για την παροχή με τίτλο : «Υπηρεσίες εκτάκτων μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων εδάφους, λυμάτων και ύδατος» συνολικής δαπάνης 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 16/12/2020 14:39:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 639ΞΟΡΓΦ-ΤΕ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. στους τομείς Ύδρευσης, Αποχέτευσης».

Τετ, 16/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. στους τομείς Ύδρευσης, Αποχέτευσης».
Ημ/νια: 16/12/2020 14:37:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ2ΝΟΡΓΦ-547
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στη Δ.Ε. Φραντζή».

Τετ, 16/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στη Δ.Ε. Φραντζή».
Ημ/νια: 16/12/2020 14:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93ΒΗΟΡΓΦ-ΑΦ8
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεσης για την «Εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων στην Δ.Ε. Υπάτης».

Τετ, 16/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεσης για την «Εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων στην Δ.Ε. Υπάτης».
Ημ/νια: 16/12/2020 14:30:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΟ7ΟΡΓΦ-5ΓΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεσης εκτέλεσης της «Παροχής υπηρεσιών μελετητικών εργασιών στατικής υποστήριξης εγκαταστάσεων υδροδότησης».

Τετ, 16/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεσης εκτέλεσης της «Παροχής υπηρεσιών μελετητικών εργασιών στατικής υποστήριξης εγκαταστάσεων υδροδότησης».
Ημ/νια: 16/12/2020 14:28:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΡΥΟΡΓΦ-ΡΙΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών Ανανέωσης – Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων για την ΕΕΛ Λαμίας και την ΕΕΛ Φραντζή».

Τετ, 16/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών Ανανέωσης – Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων για την ΕΕΛ Λαμίας και την ΕΕΛ Φραντζή».
Ημ/νια: 16/12/2020 14:26:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΩΑΟΡΓΦ-ΔΧΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Έργα αποκαταστάσεων δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης».

Τετ, 16/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Έργα αποκαταστάσεων δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης».
Ημ/νια: 16/12/2020 14:24:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΚΣΟΡΓΦ-ΛΙ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Έργα ύδρευσης περιοχής Καμηλόβρυσης».

Τετ, 16/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Έργα ύδρευσης περιοχής Καμηλόβρυσης».
Ημ/νια: 16/12/2020 14:23:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Β8ΟΡΓΦ-ΞΥ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης τροφοδοτικού αγωγού στην οδό Ναυπάκτου και Λεβαδείας, επηρεάστηκε η υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Λαμίας κάτω από τις γραμμές του τρένου....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή της Μαγνησίας από 9:30πμ έως 12:00μμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Δευτέρα 21-12-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Αφανού από 11:00 πμ έως 13:00 μμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα 26-11-2020 θα γίνει διακοπή νερού στις εργατικές κατοικίες Ν. Μαγνησίας, στις 12:00 μέχρι τις 13:30 λόγω έκτακτης βλάβης αγωγού.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 26-11-2020 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 15:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Δαμασκηνού - Βελουχιώτη - Λεωφ. Δημοκρατ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 20-11-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Νέας Ιωνίας μεταξύ των οδών Υψηλάντου, Σάμου, Βλαχογιάννη και Κάλβου από 11:30 έ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 19-11-2020, λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Ξενοφώντος, Αργοναυτών και Θέτιδος. Υπολογίζεται η επαναφορά της υδροδότησης...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 19-11-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:30 έως 13:30 στις οδούς: - Καρπενησίου - Αβέρωφ από Μ. Μπότσαρη έως Βενιζέλου - Μ. Μπότ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 12-11-2020, λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Παγκρατίου μεταξύ των οδών Ναυπάκτου, Φραντζή, Θυμάτων Εμφυλίου Πολέμου από...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 11-11-2020 και ώρα 15:00, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού επί της οδού Όθωνος από την οδό Χατζίσκου έως την Αμαλίας.Υπολογίζεται επαναφορά της υδρο...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4206

Έχουν ολοκληρωθεί: 4104

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2456 εργασίες)