Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 11 λεπτά

Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεσης εκτέλεσης της: «Προμήθειας υλικών για την ανακατασκευή της οδού Αγ. Παρασκευής από θέση χλωριωτή μέχρι παλαιό υδραγωγείο Ταράτσας».

Τρί, 15/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεσης εκτέλεσης της: «Προμήθειας υλικών για την ανακατασκευή της οδού Αγ. Παρασκευής από θέση χλωριωτή μέχρι παλαιό υδραγωγείο Ταράτσας».
Ημ/νια: 15/12/2020 14:57:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΒΦΟΡΓΦ-Χ3Κ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων δικτύων και εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»

Τρί, 15/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων δικτύων και εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»
Ημ/νια: 15/12/2020 14:53:19
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΕ7ΟΡΓΦ-8ΙΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις – επισκευές των υποδομών αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»

Τρί, 15/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις – επισκευές των υποδομών αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»
Ημ/νια: 15/12/2020 14:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΔΓΟΡΓΦ-Ζ9Β
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδού Αγ. Παρασκευής από θέση χλωριωτή μέχρι παλαιό υδραγωγείο Ταράτσας».

Τρί, 15/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδού Αγ. Παρασκευής από θέση χλωριωτή μέχρι παλαιό υδραγωγείο Ταράτσας».
Ημ/νια: 15/12/2020 14:49:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΞΓΟΡΓΦ-ΒΞΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευές μικρής κλίμακας δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης»

Τρί, 15/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευές μικρής κλίμακας δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης»
Ημ/νια: 15/12/2020 14:47:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΒΑΟΡΓΦ-7ΜΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαμίας, έτους 2021.

Τρί, 15/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαμίας, έτους 2021.
Ημ/νια: 15/12/2020 14:45:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΨΝΟΡΓΦ-Ρ3Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Τρί, 15/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 15/12/2020 14:17:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Δ4ΟΡΓΦ-ΓΚ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος ΔΕΥΑ Λαμίας 2020 - 2023.

Τρί, 15/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος ΔΕΥΑ Λαμίας 2020 - 2023.
Ημ/νια: 15/12/2020 14:16:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΔΑΟΡΓΦ-ΓΡΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δράσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2021.

Τρί, 15/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δράσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2021.
Ημ/νια: 15/12/2020 14:13:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΣΨΟΡΓΦ-ΦΙΞ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. οικονομικού έτους 2021.

Τρί, 15/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. οικονομικού έτους 2021.
Ημ/νια: 15/12/2020 14:11:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΩΟΟΡΓΦ-2ΨΖ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 14/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 14/12/2020 13:04:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΨΨΟΡΓΦ-ΖΦ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 14/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 14/12/2020 13:03:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΠΞΟΡΓΦ-Ζ6Ε
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 14/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 14/12/2020 13:01:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΨ9ΟΡΓΦ-Ο6Ρ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 14/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 14/12/2020 12:57:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΙΔΟΡΓΦ-ΠΒΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 14/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 14/12/2020 12:55:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΔΡΟΡΓΦ-ΜΒ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 14/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 14/12/2020 12:53:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61Α9ΟΡΓΦ-ΧΛΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 14/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 14/12/2020 12:51:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΓΘΟΡΓΦ-72Μ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 14/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 14/12/2020 12:49:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ76ΟΡΓΦ-Γ2Υ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 14/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 14/12/2020 12:46:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΓΨΟΡΓΦ-ΒΜΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 14/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 14/12/2020 12:42:59
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΔ3ΟΡΓΦ-5ΞΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης τροφοδοτικού αγωγού στην οδό Ναυπάκτου και Λεβαδείας, επηρεάστηκε η υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Λαμίας κάτω από τις γραμμές του τρένου....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή της Μαγνησίας από 9:30πμ έως 12:00μμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Δευτέρα 21-12-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Αφανού από 11:00 πμ έως 13:00 μμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα 26-11-2020 θα γίνει διακοπή νερού στις εργατικές κατοικίες Ν. Μαγνησίας, στις 12:00 μέχρι τις 13:30 λόγω έκτακτης βλάβης αγωγού.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 26-11-2020 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 15:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Δαμασκηνού - Βελουχιώτη - Λεωφ. Δημοκρατ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 20-11-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Νέας Ιωνίας μεταξύ των οδών Υψηλάντου, Σάμου, Βλαχογιάννη και Κάλβου από 11:30 έ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 19-11-2020, λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Ξενοφώντος, Αργοναυτών και Θέτιδος. Υπολογίζεται η επαναφορά της υδροδότησης...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 19-11-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:30 έως 13:30 στις οδούς: - Καρπενησίου - Αβέρωφ από Μ. Μπότσαρη έως Βενιζέλου - Μ. Μπότ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 12-11-2020, λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Παγκρατίου μεταξύ των οδών Ναυπάκτου, Φραντζή, Θυμάτων Εμφυλίου Πολέμου από...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 11-11-2020 και ώρα 15:00, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού επί της οδού Όθωνος από την οδό Χατζίσκου έως την Αμαλίας.Υπολογίζεται επαναφορά της υδρο...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4206

Έχουν ολοκληρωθεί: 4104

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2456 εργασίες)