Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 54 λεπτά

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πέμ, 07/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 07/01/2021 12:08:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι59ΟΡΓΦ-ΙΙΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Πέμ, 07/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 07/01/2021 11:45:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΣΘΟΡΓΦ-ΩΓ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τρί, 05/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/01/2021 09:32:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΜ2ΟΡΓΦ-ΚΩ0
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τρί, 05/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/01/2021 09:11:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΡΧΟΡΓΦ-ΤΩΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τρί, 05/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 05/01/2021 09:08:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6798ΟΡΓΦ-ΣΦΦ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Πέμ, 31/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Ημ/νια: 31/12/2020 12:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ3ΝΟΡΓΦ-32Τ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ&ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

Πέμ, 31/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ&ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ
Ημ/νια: 31/12/2020 12:25:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΩ0ΟΡΓΦ-3Ε3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πέμ, 31/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ημ/νια: 31/12/2020 12:09:01
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64Ζ8ΟΡΓΦ-66Π
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ

Πέμ, 31/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 11:39:46
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΡ5ΟΡΓΦ-570
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:Π.Υ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤ.ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ&ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔ.ΔΙΚΤΥΟΥ

Πέμ, 31/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:Π.Υ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤ.ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ&ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔ.ΔΙΚΤΥΟΥ
Ημ/νια: 31/12/2020 11:33:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΒΩΟΡΓΦ-ΡΜΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πέμ, 31/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 11:19:18
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ε6ΟΡΓΦ-7ΘΛ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕΛ ΦΡΑΝΤΖΗ

Πέμ, 31/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕΛ ΦΡΑΝΤΖΗ
Ημ/νια: 31/12/2020 11:12:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΑ6ΟΡΓΦ-5ΧΨ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πέμ, 31/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 10:57:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64Ξ5ΟΡΓΦ-6ΥΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Πέμ, 31/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 10:45:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΜ2ΟΡΓΦ-8Β1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πέμ, 31/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 10:35:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΝΒΟΡΓΦ-ΟΩΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τετ, 30/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 30/12/2020 14:34:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΚΨΟΡΓΦ-ΥΝΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τετ, 30/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 30/12/2020 14:22:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΜ1ΟΡΓΦ-7ΜΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τετ, 30/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 30/12/2020 14:19:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΥΤΟΡΓΦ-ΠΑΚ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τετ, 30/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 30/12/2020 14:14:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91Ω2ΟΡΓΦ-ΦΧΠ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τετ, 30/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 30/12/2020 12:58:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω21ΙΟΡΓΦ-ΧΥ9
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης τροφοδοτικού αγωγού στην οδό Ναυπάκτου και Λεβαδείας, επηρεάστηκε η υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Λαμίας κάτω από τις γραμμές του τρένου....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή της Μαγνησίας από 9:30πμ έως 12:00μμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Δευτέρα 21-12-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Αφανού από 11:00 πμ έως 13:00 μμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα 26-11-2020 θα γίνει διακοπή νερού στις εργατικές κατοικίες Ν. Μαγνησίας, στις 12:00 μέχρι τις 13:30 λόγω έκτακτης βλάβης αγωγού.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 26-11-2020 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 15:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Δαμασκηνού - Βελουχιώτη - Λεωφ. Δημοκρατ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 20-11-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Νέας Ιωνίας μεταξύ των οδών Υψηλάντου, Σάμου, Βλαχογιάννη και Κάλβου από 11:30 έ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 19-11-2020, λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Ξενοφώντος, Αργοναυτών και Θέτιδος. Υπολογίζεται η επαναφορά της υδροδότησης...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 19-11-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:30 έως 13:30 στις οδούς: - Καρπενησίου - Αβέρωφ από Μ. Μπότσαρη έως Βενιζέλου - Μ. Μπότ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 12-11-2020, λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Παγκρατίου μεταξύ των οδών Ναυπάκτου, Φραντζή, Θυμάτων Εμφυλίου Πολέμου από...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 11-11-2020 και ώρα 15:00, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού επί της οδού Όθωνος από την οδό Χατζίσκου έως την Αμαλίας.Υπολογίζεται επαναφορά της υδρο...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4206

Έχουν ολοκληρωθεί: 4104

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2456 εργασίες)