Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 15 λεπτά

Ενημέρωση περί εκτέλεσης της με αριθ. 18/2020 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

Τρί, 22/12/2020 - 23:00
Θέμα: Ενημέρωση περί εκτέλεσης της με αριθ. 18/2020 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.
Ημ/νια: 22/12/2020 13:59:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΡ6ΟΡΓΦ-Κ32
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση χορήγησης έκτακτης χρηματικής διευκόλυνσης.

Τρί, 22/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση χορήγησης έκτακτης χρηματικής διευκόλυνσης.
Ημ/νια: 22/12/2020 13:58:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΗΛΟΡΓΦ-55Ω
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

«Πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ»

Τρί, 22/12/2020 - 23:00
Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ»
Ημ/νια: 22/12/2020 13:56:40
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Η5ΥΟΡΓΦ-Β13
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Μετακίνηση υπαλλήλου.

Τρί, 22/12/2020 - 23:00
Θέμα: Μετακίνηση υπαλλήλου.
Ημ/νια: 22/12/2020 13:53:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΙΜΟΡΓΦ-Σ4Ζ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Εξέταση αιτήσεων χορήγησης παροχής νερού σε εκτός σχεδίου ακίνητα.

Τρί, 22/12/2020 - 23:00
Θέμα: Εξέταση αιτήσεων χορήγησης παροχής νερού σε εκτός σχεδίου ακίνητα.
Ημ/νια: 22/12/2020 13:51:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΔΞΟΡΓΦ-ΓΚΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την «Εκποίηση άχρηστου υλικού».

Τρί, 22/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την «Εκποίηση άχρηστου υλικού».
Ημ/νια: 22/12/2020 13:49:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΤ4ΟΡΓΦ-ΝΥ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:Π.Υ.ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Δευ, 21/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:Π.Υ.ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 21/12/2020 14:25:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω82ΒΟΡΓΦ-Η07
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» για την κατασκευή των έργων της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ’ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ».

Δευ, 21/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» για την κατασκευή των έργων της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ’ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ».
Ημ/νια: 21/12/2020 12:01:32
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΥΜΟΡΓΦ-4ΜΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Μελέτης του έργου : «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών Λεκάνης Σπερχειού με Αποδέκτη την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λειανοκλαδίου – Υπάτης».

Δευ, 21/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Μελέτης του έργου : «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών Λεκάνης Σπερχειού με Αποδέκτη την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λειανοκλαδίου – Υπάτης».
Ημ/νια: 21/12/2020 11:59:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ88ΖΟΡΓΦ-ΜΣΧ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση Μελέτης του έργου : «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών Λεκάνης Σπερχειού με Αποδέκτη την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λαμίας».

Δευ, 21/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση Μελέτης του έργου : «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών Λεκάνης Σπερχειού με Αποδέκτη την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λαμίας».
Ημ/νια: 21/12/2020 11:57:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6969ΟΡΓΦ-6Λ1
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 21/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 21/12/2020 11:34:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΘΙΟΡΓΦ-ΙΟΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 21/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 21/12/2020 11:08:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ3ΤΟΡΓΦ-ΡΥΟ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δευ, 21/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/12/2020 08:55:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΖΝΟΡΓΦ-ΔΝΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Παρ, 18/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 18/12/2020 14:39:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΙΤΟΡΓΦ-ΔΑΣ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (ΦΠΑ)

Παρ, 18/12/2020 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (ΦΠΑ)
Ημ/νια: 18/12/2020 14:37:45
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΤΑΟΡΓΦ-Κ44
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Επείγουσα εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύων» αναδόχου ΟΛΓΑ ΤΣΩΝΗ Ε.Δ.Ε.

Παρ, 18/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Επείγουσα εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύων» αναδόχου ΟΛΓΑ ΤΣΩΝΗ Ε.Δ.Ε.
Ημ/νια: 18/12/2020 13:07:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΕΩΟΡΓΦ-ΖΦΕ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Λαμίας», με τον ανάδοχο «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.».

Παρ, 18/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Λαμίας», με τον ανάδοχο «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.».
Ημ/νια: 18/12/2020 13:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ6ΚΟΡΓΦ-ΑΙΝ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Νέος τροφοδοτικός αγωγός Ύδρευσης Ζακέϊκα – Φραντζόμυλος» αναδόχου «Τσώνη Όλγα Ε.Δ.Ε.».

Παρ, 18/12/2020 - 23:00
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Νέος τροφοδοτικός αγωγός Ύδρευσης Ζακέϊκα – Φραντζόμυλος» αναδόχου «Τσώνη Όλγα Ε.Δ.Ε.».
Ημ/νια: 18/12/2020 13:05:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω56ΜΟΡΓΦ-ΜΜ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Εργασίες αποκατάστασης οδού από Νέα Δεξαμενή πηγών Γοργοποτάμου έως Υδροληψία» αναδόχου : «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»

Παρ, 18/12/2020 - 23:00
Θέμα: Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Εργασίες αποκατάστασης οδού από Νέα Δεξαμενή πηγών Γοργοποτάμου έως Υδροληψία» αναδόχου : «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»
Ημ/νια: 18/12/2020 13:03:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΤΠΟΡΓΦ-ΧΙΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Περί χορήγησης παράτασης με αναθεώρηση προθεσμίας για το έργο : «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Μοσχοχωρίου – Κόμματος _ Λιανοκλαδίου» με ανάδοχο την εταιρεία : «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ Ε.Δ.Ε.»

Παρ, 18/12/2020 - 23:00
Θέμα: Περί χορήγησης παράτασης με αναθεώρηση προθεσμίας για το έργο : «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Μοσχοχωρίου – Κόμματος _ Λιανοκλαδίου» με ανάδοχο την εταιρεία : «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ Ε.Δ.Ε.»
Ημ/νια: 18/12/2020 13:02:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΣΤΟΡΓΦ-Ζ0Τ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης τροφοδοτικού αγωγού στην οδό Ναυπάκτου και Λεβαδείας, επηρεάστηκε η υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Λαμίας κάτω από τις γραμμές του τρένου....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή της Μαγνησίας από 9:30πμ έως 12:00μμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Δευτέρα 21-12-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Αφανού από 11:00 πμ έως 13:00 μμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα 26-11-2020 θα γίνει διακοπή νερού στις εργατικές κατοικίες Ν. Μαγνησίας, στις 12:00 μέχρι τις 13:30 λόγω έκτακτης βλάβης αγωγού.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 26-11-2020 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 15:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Δαμασκηνού - Βελουχιώτη - Λεωφ. Δημοκρατ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 20-11-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Νέας Ιωνίας μεταξύ των οδών Υψηλάντου, Σάμου, Βλαχογιάννη και Κάλβου από 11:30 έ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 19-11-2020, λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Ξενοφώντος, Αργοναυτών και Θέτιδος. Υπολογίζεται η επαναφορά της υδροδότησης...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 19-11-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:30 έως 13:30 στις οδούς: - Καρπενησίου - Αβέρωφ από Μ. Μπότσαρη έως Βενιζέλου - Μ. Μπότ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 12-11-2020, λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Παγκρατίου μεταξύ των οδών Ναυπάκτου, Φραντζή, Θυμάτων Εμφυλίου Πολέμου από...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 11-11-2020 και ώρα 15:00, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού επί της οδού Όθωνος από την οδό Χατζίσκου έως την Αμαλίας.Υπολογίζεται επαναφορά της υδρο...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4206

Έχουν ολοκληρωθεί: 4104

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2456 εργασίες)