Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 26 λεπτά

Έγκριση δαπάνης (Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής) και ανάθεσης εξειδικευμένων λογιστικών – φορολογικών υπηρεσιών με θέμα : «Σύνταξη συμβουλευτικών εκθέσεων επί της φορολογικής συμμόρφωσης της επιχείρησης στα πλαίσια των εγκυκλίων περί έκδοσης φορολογικών...

Τετ, 13/01/2021 - 23:00
Θέμα: Έγκριση δαπάνης (Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής) και ανάθεσης εξειδικευμένων λογιστικών – φορολογικών υπηρεσιών με θέμα : «Σύνταξη συμβουλευτικών εκθέσεων επί της φορολογικής συμμόρφωσης της επιχείρησης στα πλαίσια των εγκυκλίων περί έκδοσης φορολογικών πιστοποιητικών».
Ημ/νια: 13/01/2021 14:37:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η6ΛΟΡΓΦ-ΠΣ4
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης – περιγραφής και ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Επισκευή - συντήρηση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας».

Τετ, 13/01/2021 - 23:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης – περιγραφής και ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Επισκευή - συντήρηση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας».
Ημ/νια: 13/01/2021 14:36:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΛ0ΟΡΓΦ-ΤΔΙ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης, τεχνικής περιγραφής και ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Υποστηρικτικές εργασίες λειτουργίας βυτιοφόρου οχήματος εντός ορίων Δ.Κ. Λαμίας».

Τετ, 13/01/2021 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικής περιγραφής και ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Υποστηρικτικές εργασίες λειτουργίας βυτιοφόρου οχήματος εντός ορίων Δ.Κ. Λαμίας».
Ημ/νια: 13/01/2021 14:34:34
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΩΔΟΡΓΦ-Ω3Ω
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση τεχνικής έκθεσης – περιγραφής» και τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας : «Σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης βιωσιμότητας μονάδας εμφιάλωσης νερού»

Τετ, 13/01/2021 - 23:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης – περιγραφής» και τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας : «Σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης βιωσιμότητας μονάδας εμφιάλωσης νερού»
Ημ/νια: 13/01/2021 14:32:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΛΕΟΡΓΦ-ΑΙΡ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον – Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» για την Πράξη : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΙΣ...

Τετ, 13/01/2021 - 23:00
Θέμα: Έγκριση υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον – Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» για την Πράξη : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
Ημ/νια: 13/01/2021 14:31:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΘ4ΟΡΓΦ-0ΡΓ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης για την : «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας για την λειτουργία εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης ».

Τετ, 13/01/2021 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης για την : «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας για την λειτουργία εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης ».
Ημ/νια: 13/01/2021 14:29:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΙ3ΟΡΓΦ-Τ9Φ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Έγκριση μελέτης για την : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων».

Τετ, 13/01/2021 - 23:00
Θέμα: Έγκριση μελέτης για την : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων».
Ημ/νια: 13/01/2021 14:28:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΡΤΟΡΓΦ-ΒΤΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Τετ, 13/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/01/2021 10:56:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΘΦΟΡΓΦ-3ΘΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Τετ, 13/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/01/2021 10:53:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΠΦΟΡΓΦ-ΓΔΘ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Τετ, 13/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 13/01/2021 10:51:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ5ΝΟΡΓΦ-4ΝΥ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2021

Τρί, 12/01/2021 - 23:00
Θέμα: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2021
Ημ/νια: 12/01/2021 12:37:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω52ΜΟΡΓΦ-Π91
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τρί, 12/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2021 08:47:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΩΗΟΡΓΦ-6ΡΔ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δευ, 11/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 11/01/2021 13:20:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64Ω2ΟΡΓΦ-ΩΡ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιτροπής αφανών εργασιών

Παρ, 08/01/2021 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιτροπής αφανών εργασιών
Ημ/νια: 08/01/2021 12:25:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΨ3ΟΡΓΦ-Ω39
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Ορισμός επιβλέποντα έργου.

Παρ, 08/01/2021 - 23:00
Θέμα: Ορισμός επιβλέποντα έργου.
Ημ/νια: 08/01/2021 12:16:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ23ΟΡΓΦ-ΧΘΒ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 08/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2021 11:44:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΦ9ΟΡΓΦ-ΙΗ2
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 08/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2021 11:43:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΝ0ΟΡΓΦ-ΟΗ3
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 08/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2021 11:31:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ31ΟΡΓΦ-ΙΤΤ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πέμ, 07/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 07/01/2021 14:07:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΘΝΟΡΓΦ-ΙΛ7
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Πέμ, 07/01/2021 - 23:00
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Ημ/νια: 07/01/2021 12:14:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΥΝΟΡΓΦ-7ΔΗ
Κατηγορίες: Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης τροφοδοτικού αγωγού στην οδό Ναυπάκτου και Λεβαδείας, επηρεάστηκε η υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Λαμίας κάτω από τις γραμμές του τρένου....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή της Μαγνησίας από 9:30πμ έως 12:00μμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Δευτέρα 21-12-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Αφανού από 11:00 πμ έως 13:00 μμ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα 26-11-2020 θα γίνει διακοπή νερού στις εργατικές κατοικίες Ν. Μαγνησίας, στις 12:00 μέχρι τις 13:30 λόγω έκτακτης βλάβης αγωγού.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 26-11-2020 λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 15:00 στην περιοχή μεταξύ των οδών Δαμασκηνού - Βελουχιώτη - Λεωφ. Δημοκρατ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 20-11-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Νέας Ιωνίας μεταξύ των οδών Υψηλάντου, Σάμου, Βλαχογιάννη και Κάλβου από 11:30 έ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 19-11-2020, λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Ξενοφώντος, Αργοναυτών και Θέτιδος. Υπολογίζεται η επαναφορά της υδροδότησης...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 19-11-2020 λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:30 έως 13:30 στις οδούς: - Καρπενησίου - Αβέρωφ από Μ. Μπότσαρη έως Βενιζέλου - Μ. Μπότ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 12-11-2020, λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Παγκρατίου μεταξύ των οδών Ναυπάκτου, Φραντζή, Θυμάτων Εμφυλίου Πολέμου από...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 11-11-2020 και ώρα 15:00, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού επί της οδού Όθωνος από την οδό Χατζίσκου έως την Αμαλίας.Υπολογίζεται επαναφορά της υδρο...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4206

Έχουν ολοκληρωθεί: 4104

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2456 εργασίες)